Orzech promocje

Ponad 6 mln na inwestycje. Gmina Wielopole uchwaliła budżet

Podczas X sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok.

Radni 28 stycznia 2020 roku uchwalili budżet, w którym dochody wynoszą  44 304 897,00 zł, natomiast wydatki 45 726 446,92  zł. Władze Gminy zapewniają, że budżet ustalono w taki sposób, aby zabezpieczyć podstawowe i najważniejsze potrzeby mieszkańców wszystkich sołectw gminy.

Inwestycje gminy

Gmina Wielopole Skrzyńskie na wydatki majątkowe, czyli inwestycje planuje przeznaczyć ponad 6 mln zł. Największe inwestycje to m.in.:

  • przebudowa dróg: Wielopole Stara Droga i Wielopole Rynek Konice,
  • budowa chodników w Gliniku i Wielopolu Skrzyńskim,
  • realizacja unijnego projektu związanego z budową sieci wodociągowej w Gliniku i Broniszowie,
  • realizacja unijnego projektu na zakup wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu gminy,
  • utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Wydatki

W budżecie gminy uchwalono wydatki na ponad 45 mln zł. Większa część tej kwoty zostanie przeznaczona na RODZINĘ – ponad 15 mln i na OŚWIATĘ nieco ponad 11 mln zł. Środki te będą wykorzystane na świadczenia wychowawcze, rodzinne, a także na utrzymanie i funkcjonowanie szkół i przedszkoli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *