Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Mieszkańcy Krzywej i Góry Ropczyckiej zagłosowali przeciw przyłączeniu do Sędziszowa

Władze Sędziszowa Małopolskiego chciały poszerzyć granice miasta. Planowano włączyć miejscowość Krzywą i część Góry Ropczyckiej, o czym pisaliśmy wcześniej.
Konsultacje społeczne

W tym celu zostały zorganizowane konsultacje w formie zebrań wiejskich. Burmistrz Bogusław Kmieć podczas sesji 19 lutego przekazał, że w czasie konsultacji większość mieszkańców zagłosowało przeciw przyłączeniu do miasta. Poniżej wyniki głosowania:

 • Zebranie Wiejskie w Sołectwie Krzywa odbyło się dnia 15 lutego 2020: 32 osób za przyłączeniem, 120 osób przeciw, 13 wstrzymało się;
 • Zebranie Wiejskie w Sołectwie Góra Ropczycka odbyło się 16 lutego 2020 : 1 osoba za przyłączeniem, 127 osób przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Burzliwa dyskusja w czasie sesji

Temat przyłączenia części terenów Góry Ropczyckiej wywołał burzliwą dyskusję na sesji rady miejskiej. Głos zabrał m.in Jakub Sznajder – pełnomocnik jednego z wnioskodawców. Wyraził on swoje niezadowolenie z przebiegu konsultacji, podczas której on i pozostali wnioskodawcy nie zostali dopuszczeni do głosu. Według niego nie była możliwa żadna rozmowa, spotkanie przybrało formę strajku – przyszło około 130 mieszkańców, którzy nawet nie próbowali wysłuchać argumentów za przyłączeniem. Poinformował również, ze firma Fanum z Wielopola wycofuje się z inwestycji w Górze Ropczyckiej. Głos w sprawie zabrała również mieszkanka Góry Ropczyckiej Hanna Wszołek. Nie zgadzała się ona z wystąpieniem mecenasa Sznajdera. Uważa, że grunty są rolne i nie powinny zostać przekształcone pod inwestycję,,Jeśli my je zabetonujemy, zabudujemy, to gdzie będziemy produkować żywność dla tej gminy, dla jej mieszkańców?” P. Wszołek miała również żal, że mieszkańcy Góry Ropczyckiej nie zostali poinformowani, że 27 stycznia odbędzie się sesja, podczas której będzie podejmowana uchwała rozpoczynająca procedury przyłączenia. Przewodniczący Rady wyjaśnił jednak, że informacje na temat sesji znajdują się zawsze na stronie urzędu.

Co na to radni?

Radni stali się świadkami wymiany zdań między zgromadzonymi gośćmi. Na sesji z powodu choroby nie był obecny Radny Stanisław Bochenek z Góry Ropczyckiej. W kwestii poszerzenia granic o część Góry Ropczyckiej wypowiedzieli się Radni Grzegorz Darłak, Wojciech Bieszczad i Paweł Trojan. Szanują oni decyzję mieszkańców, ale uważają, że została ona podjęta zbyt pochoponie. Tak naprawdę mieszkańcy nie zapoznali się z zaletami planowanych zmian, zabrakło odpowiedniej wymiany argumentów.

Decyzja Burmistrza

W wyniku sprzeciwu mieszkańców Krzywej i Góry Ropczyckiej w czasie konsultacji, Burmistrz Sędziszowa Młp. poinformował, że temat poszerzenia granic o te tereny zostaje zakończony.

3 komentarze na temat “Mieszkańcy Krzywej i Góry Ropczyckiej zagłosowali przeciw przyłączeniu do Sędziszowa

 • 4 marca 2020 o 18:51
  Permalink

  No i może teraz raz na zawsze skończy się temat sztucznego poszerzania granic miasta o lasy, łąki i pola uprawne aby tylko być większym od Ropczyc! Miasto to miasto, Sędziszów nie będzie bardziej miejski przyłączając hektary nieużytków i lasów oraz okoliczne wsie.

  Odpowiedz
 • 4 marca 2020 o 18:47
  Permalink

  Danym może w Sielcu się budować. Kap… tam też ma działki.

  Odpowiedz
 • 4 marca 2020 o 11:15
  Permalink

  Niestety,Radni na posiedzeniach nie dyskutują,tylko przyklepują,dlatego nie są zainteresowani udziałem osób postronnych,. Nie wierzę w to ,że nie ma w Radzie żadnej osoby znającej cokolwiek historię.Jan Odrowąż to symbol ucisku i buty władzy administracyjnej w Rzeczpospolitej.Człowiek który grabił,palił,wymuszał,zastraszał podległych mu mieszkańców.Musiał prosić o wstawiennictwo Papieża by nie zostać ukarany w Polsce.Nie dopuszczał do złożenia skarg królowi,dlatego szlachta złożyła 300 skarg na Odrowąża dopiero na sejmie w Piotrkowie.Pan burmistrz nazwał go ojcem sędziszowian,tylko kto chce być dumnym z takiego ojca,chyba tylko nieświadomi Radni.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *