Orech promocje

Są pieniądze na drogi. Zobacz listę nowych inwestycji

Podkarpacki Urząd Wojewódzki opublikował listę inwestycji, które zostaną dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W woj. podkarpackim dotacji może być pewnych 45 zadań realizowanych przez powiaty i 103 gminnych.  Pozostali znaleźli się na listach rezerwowych.

JAKIE INWESTYCJE W NASZYM REGIONIE? Pewne są cztery o wartości dofinansowania ponad 14 mln złotych, zaś jedna jest na liście rezerwowej.
STAROSTWO POWIATOWE W ROPCZYCACH

Jeśli chodzi o POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI na liście znalazło się zadanie Starostwa Powiatowego: Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina – Brzezówka w m. Lubzina:

 • dł. odcinka 1,070 km
 • okres realizacji 06.2020 – 10.2020
 • wartość inwestycji: 2 400 000,00 zł
 • wnioskowana kwota dofinansowania: 1 440 000,00 zł
 • deklarowana wartość śr. własnych: 960 000,00 zł
 • dofinansowanie: 60%  – 1 440 000,00 zł

W ramach tej inwestycji zostanie wykonany remont drogi asfaltowej na odcinku powyżej 1 km i budowa chodnika około 450m (odcinek od stawów do miejsca za zakładem Śnieżka) wraz z przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania– informuje radny Dariusz Skórski na swoim fanpage.

Wśród nowych zadań gminnych znalazły się inwestycje trzech gmin z naszego terenu
GMINA ROPCZYCE

Gmina Ropczyce otrzyma dofinansowanie na rozbudowę ulicy Przemysłowej w Ropczycach. Jak informuje Urząd Miasta Ropczyce „Ta, zmodernizowana w 2018 roku droga ma zostać przedłużona, aż na tereny za Zakładami Magnezytowymi, gdzie na blisko 72 ha będą mogły tworzyć się kolejne firmy dające pracę naszym mieszkańcom. Zakres inwestycji jest szeroki: uwzględnia chodnik, ścieżkę rowerową dla zapewnienia bezpieczeństwa, ale też samochodów o dużym tonażu.

Rozbudowa drogi gminnej nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach:

 • dł. odcinka 1,553 km
 • okres realizacji 01.2020 – 12.2020
 • wartość inwestycji: 6 315 422,70 zł
 • wnioskowana kwota dofinansowania: 3 789 253,00 zł
 • deklarowana wartość śr. własnych: 2 526 169,70 zł
 • dofinansowanie: 60% – 3 789 253,00 zł
GMINA SĘDZISZÓW MŁP.

Gmina Sędziszów Małopolski otrzyma dofinansowanie na Budowę ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim. Budowa ta jest wieloletnia i ma potrwać od 2020 roku do 2023.  Jest to kontynuacja tzw. obwodnicy północnej Sędziszowa Młp. W ramach zadania będzie wykonana m.in. droga, chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie:

 • dł. odcinka: 0,741 km
 • okres realizacji 12.2020 – 11.2024
 • wartość inwestycji: 14 721 081,82 zł
 • wnioskowana kwota dofinansowania: 8 832 649,00 zł
 • deklarowana wartość śr. własnych: 5 888 432,82 zł
 • dofinansowanie: 60% – 8 832 649,00 zł
GMINA OSTRÓW

Gmina Ostrów otrzyma dofinansowanie na Remont drogi gminnej nr 107452R Ocieka – Sadykierz w miejscowości Ocieka:

 • dł. odcinka: 1,052 km
 • okres realizacji 07.2020 – 08.2020
 • wartość inwestycji: 576 103,22 zł
 • wnioskowana kwota dofinansowania: 288 051,00 zł
 • deklarowana wartość śr. własnych: 288 052,22 zł
 • dofinansowanie: 50% – 288 051,00 zł
GMINA IWIERZYCE na liście rezerwowej

Na liście rezerwowej znalazła się Gmina Iwierzyce z zadaniem Przebudowy drogi gminnej Nockowa Będzienica Nr 107431 R w m. Będzienica w km 0+000 – 0+990, wartość inwestycji to 1 591 548,32, gdzie dofinansowanie ma wynieść 60 % – 954 928,00

8 komentarzy na temat “Są pieniądze na drogi. Zobacz listę nowych inwestycji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.