Orech promocje

Pandemia a inwestycje w Gminie Sędziszów Młp.

Koronawirus pustoszy także budżety Gminne. Zastój gospodarczy powoduje mniejsze wpływy do Gminy z tytułu podatków – część pracowników ma zmniejszone pensje, inni zupełnie tracą zarobek. Jednocześnie rosną nieplanowane wydatki m.in. związane z zakupem środków dezynfekcyjnych czy brakującego sprzętu do placówek medycznych.

Pytając o tegoroczne inwestycje Gminy Sędziszów Młp., zostaliśmy poinformowani, że w związku z zaistniałą sytuacją nie są w stanie przewidzieć, jakie gmina będzie miała dochody z tytułu wpływów podatków. Dlatego też samorząd zmuszony był zrezygnować z inwestycji oszacowanych na około 1 mln zł.

Jak informuje Urząd Miasta w Sędziszowie Młp.: Obecnie Gmina Sędziszów Małopolski realizuje jedynie inwestycje rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku, zaplanowane w budżecie na rok 2020 lub też takie, na które gmina otrzymała dofinansowania.

Obecnie w realizacji są inwestycje:

  1. Dobiegają końca prace przy rozbudowie Zespołu Szkół nr 4 w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Wolica Piaskowa. Prace zakończone zostaną przed początkiem roku szkolnego.
  2. Przedłużenie ul. prof. Kota, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych.
  3. Trwają prace przy budowie ul. Spacerowej – prace rozpoczęły się w ubiegłym roku, a zakończenie planowane jest na początek roku 2021. Jednak możliwe jest, że droga zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.
  4. Trwa remont dróg na Osiedlu 1000-lecia w Sędziszowie Małopolskim – ul. Słowackiego, Prusa, Reya i Staszica.
  5. Realizowany jest też II etap budowy ul. Rolniczej na Os. Borek Wielki w Sędziszowie Małopolskim. Droga ta połączy naszą gminę z gminą Ropczyce.
  6. Trwają także prace przy budowie drogi za cmentarzem komunalnym w Sędziszowie Młp.
  7. Zakończona zostanie również budowa kanalizacji w Klęczanach.

W związku z pytaniami naszych czytelników o budowę kanalizacji w miejscowości Szkodna zostaliśmy poinformowani przez Urząd Gminy w Sędziszowie Młp., że „dotychczas trwały prace nad dokumentacją kanalizacji w Zagorzycach, która nie została jeszcze zakończona. Aby podłączyć do sieci kanalizacyjnej miejscowość Szkodną, musi być wykonana taka sieć w Zagorzycach – a tej na razie nie ma. Warunkiem jest także rozbudowa oczyszczalni ścieków”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.