Orzech promocje

Gminy szukają RACHMISTRZÓW – termin naboru przedłużony do 16.02

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Decyzja ta wynika z niedoboru kandydatów, nie we wszystkich gminach w Polsce jest komplet chętnych. Jak to wygląda w gminach naszego regionu?

Dotychczas w gminach powiatu ropczycko-sędziszowskiego wpłynęło:

  • w Gminie Ropczyce – 24 zgłoszenia na 11 miejsc. Jak informuje pracownik ropczyckiego magistratu, Gmina Ropczyce nie przedłużyła naboru na rachmistrzów, bo chętnych i tak jest więcej – tak zarządził gminny komisarz spisowy.
  • w Gminie Sędziszów Młp. – 32 zgłoszenia na 10 miejsc,
  • w Gminie Wielopole Skrzyńskie – 7 zgłoszeń w na 3 miejsca,
  • w Gminie Ostrów – 6 zgłoszeń na 3 miejsca,
  • w Gminie Iwierzyce – 9 zgłoszeń na 3 miejsca.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Więcej na stronach BIP Gmin.

Jakie wynagrodzenie dla RACHMISTRZA?

Wysokość wynagrodzenia rachmistrza będzie zależeć od liczby poprawnie spisanych osób. Zgodnie z obecnie obowiązującym tekstem ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym za każdy zakończony wywiad bezpośredni rachmistrz otrzyma 7 zł brutto, natomiast za wywiad telefoniczny – 4 zł brutto.

Planowana jest nowelizacja ustawy. Jeśli wejdzie w życie, rachmistrz otrzyma 6 zł brutto za każdą spisaną osobę niezależnie od tego, czy spis został dokonany osobiście, czy telefonicznie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *