Orech promocje

Kolejny program i kolejne MILIONY – tym razem na drogi!

Gminy i powiaty Województwa Podkarpackiego otrzymają od rządu 174 793 246,94 zł na remont i budowę nowych dróg. Wsparcie zostało przyznane także samorządom z naszego regionu, gdzie trafi w sumie 17 mln 750 tys. zł.

Na liście samorządów z naszego regionu jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Gmina Ropczyce, Gmina Sędziszów Młp., Gmina Iwierzyce i Gmina Wielopole Skrzyńskie.

Jakie inwestycje dróg zostaną zrealizowane ?
  • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI (kwota dofinansowania 2 523 333 zł)

Powiat otrzymał pieniądze na przebudowę mostu na rzece Wielopolka w miejscowości Kozodrza w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice. Kwota wsparcia to nieco ponad 2,5 mln zł, powiat do inwestycji dołoży środki własne w wysokości 2 mln. Koszt całej inwestycji wynosi 4 564 000 zł.

Powiat ropczycko-sędziszowski starał się także o środki na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną – niestety wniosek trafił na listę rezerwową.

  • GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE (kwota dofinansowania – 2 181 136 zł)

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała wsparcie na realizację dwóch inwestycji. Pierwsza to przebudowa drogi gminnej Brzeziny- Bukowina- Mała. Jest to zadanie wieloletnie realizowane od roku 2019, a w tym roku przypada jego największy zakres. Otrzymane wsparcie to prawie 1,6 mln zł. Gmina na to zadanie przeznaczy także środki własne w wysokości 675 tys. zł. Koszt całej inwestycji wynosi 2 250 099,08 zł.

Drugie dofinansowanie w wysokości 606 tys. zł jest na budowę drogi gminnej Glinik k. cmentarza. Tutaj gmina dołoży środki własne w wysokości 151 tys. zł. Koszt całej inwestycji wynosi 757 583,84 zł.

  • GMINA SĘDZISZÓW MŁP. (kwota dofinansowania – 9 975 739 zł)

Sędziszowski magistrat otrzymał dofinansowanie na trzy zadania i jest zdecydowanym liderem w wysokości otrzymanego wsparcia w tym programie rządowym w regionie.

Prawe 4 mln zł. na budowę ulicy o nazwie 1KZ – będącej kontynuacją obwodnicy północnej Sędziszowa Młp. Środki mają być przeznaczone na rozbudowę ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej. Dofinansowanie i realizacje przewidziana jest na rok 2022. Z budżetu Gminy Sędziszów Młp. na to zadanie zostanie przeznaczone 2,6 mln zł. Koszt całej inwestycji wynosi 6 658 439,45 zł

Drugie zadanie to budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka (za cmentarzem). Dofinansowanie z rządowego programu wynosi nieco ponad 2,8 mln, gmina do tego zadania jeszcze dołoży 1,2 mln zł. Planowana realizacja 2021 – 2022 rok. Koszt całej inwestycji wynosi 4 044 914,56 zł.

Kolejne zadanie to budowa i rozbudowa dróg gminnych w obrębie ulic Wspólnej i Wesołej. Całość inwestycji to koszt 4 498 908,87 zł, a kwota otrzymanego wsparcia wynosi nieco ponad 3 mln zł.

  • GMINA ROPCZYCE (kwota dofinansowania – 2 491 857 zł)

Także Gmina Ropczyce otrzymała dofinansowanie na inwestycje przebudowy drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa. Wartość otrzymanego wparcia to prawie 2,5 mln zł. Gmina ze swojego budżetu przeznaczy środki własne o wysokości nieco ponad 1,6 mln zł. Koszt całej inwestycji wynosi 4 153 095,49 zł.

  • GMINA IWIERZYCE (kwota dofinansowania – 578 004 zł)

Ostatnią gminą, która otrzymała wsparcie w ramach rządowego programu jest Gmina Iwierzyce. Tutaj samorząd będzie realizował przebudowę drogi gminnej Wiercany – Brzeźnik Płd. w miejscowości Wiercany. Wartość otrzymanej dotacji to 578 tys. zł, gmina dołoży z własnej kasy 385 tys. zł

GMINA OSTRÓW – na liście rezerwowej. Tym razem Gminie Ostrów nie udało się uzyskać dofinansowania na składany wniosek. Gmina wnioskowała o 525 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Ostrów – Ocieszyn polegająca na budowie chodnika dla pieszych i przebudowie nawierzchni jezdni wraz z przepustem w miejscowości Ostrów. Całość inwestycji nieco ponad 1 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *