Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Prośby mieszkańców wysłuchane? W Sędziszowie Małopolskim powstanie żłobek

Trwają przygotowania do powstania pierwszego publicznego żłobka w Sędziszowie. To bardzo potrzebna i wyczekiwana przez rodziców inwestycja. Szczegóły jej realizacji przedstawiamy poniżej.
100 miejsc w nowym żłobku

W planach jest rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 2 imienia Janusza Korczaka na Osiedlu Młodych, dzięki której powstaną tam miejsca dla 100 najmniejszych dzieci z terenu gminy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, miejsca są przewidziane również dla przedszkolaków. Budynek przedszkola ma być rozbudowany o dwukondygnacyjną część, zlokalizowaną po zachodniej stronie istniejącego przedszkola, w kierunku południowym (w kierunku bloku nr 5).

Jakie kroki już podjęto?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim zostały zabezpieczone w budżecie gminy środki w wysokości 47 000 złotych, przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja, dotycząca rozbudowy budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, celem utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ma powstać wkrótce. Obecnie prowadzone są działania, mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji.

Wsparcie ze strony programów rządowych

Na realizację powyższej inwestycji planuje się pozyskać środki finansowe z programów rządowych – „MALUCH+” oraz Polski Ład. ProgramMALUCH+” zakłada możliwość dofinansowania działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W skład tej infrastruktury wchodzą, między innymi, żłobki. Wysokość dofinansowania wynosi:

  • W przypadku wydatków na tworzenie miejsc – można uzyskać nie więcej niż 33 000 złotych na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym;
  • W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc – miesięczna kwota dofinansowania na miejsce zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – wspomniana kwota zostanie zwiększona. Decyzja o zwiększeniu dofinansowania do miejsca dla dziecka, zakwalifikowanego przez podmiot prowadzący instytucję do grupy dzieci wymagających szczególnej opieki, podejmowana jest na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty i należy do wojewody.

Program Polski Ład jest Programem Inwestycji Strategicznych, który umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom wnioskowanie o dofinansowanie inwestycji, dotyczącej budowy lub modernizacji infrastruktury edukacyjnej lub społecznej.

Jeden komentarz na temat “Prośby mieszkańców wysłuchane? W Sędziszowie Małopolskim powstanie żłobek

  • 6 października 2021 o 16:19
    Permalink

    Powstanie PROJEKT! Wiec spokojnie, jeszcze nie ma kasy!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *