Orech promocje

Podwyżka także dla Burmistrza Ropczyc i radnych

We wrześniu 2021 roku prezydent podpisał ustawę umożliwiającą przyjęcie przez samorządy nowych stawek wynagrodzeń m.in. dla Burmistrzów. Także Burmistrz Ropczyc będzie zarabiał więcej. Dodatkowo wzrosły diety radnych z gminy Ropczyce.
Prezydent podpisał, radni uchwalili

Wskutek wrześniowej ustawy zmieniającej stan prawny z 2018 roku, kiedy to obniżono o 20 % wynagrodzenia m.in. włodarzom gmin i powiatów, nastąpiła możliwość wprowadzenia nowych stawek wspomnianych wynagrodzeń. Zgodnie z nią podniesiono górny pułap wynagrodzenia z 12 525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto.

Do wyliczeń uposażenia potrzebna jest znajomość kwoty bazowej. Jest ona ustalona w budżecie Państwa i wynosi 1789, 42 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza Ropczyc zostało uchwalone w wysokości 5,25-krotności kwoty bazowej, zaś dodatek funkcyjny w wysokości równej 1,7- krotności kwoty bazowej. Ponadto na podstawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego wyliczany jest dodatek za wieloletnią pracę (20%), a dodatek specjalny liczony jest łącznie z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (30%).

Ile zarobi Burmistrz Bujak?

W uchwale, podjętej przez Gminę Ropczyce, nie ma wprost podanego wynagrodzenia, choć kwota 18 000 brutto padła podczas debaty nad uchwałą. Pytanie o dokładną kwotę wynagrodzenia zadał radny Dariusz Skórski.

My wyliczyliśmy na podstawie kwoty bazowej wynagrodzenie Burmistrza następująco:

  • Wynagrodzenie zasadnicze: 9 394, 46 zł;
  • Dodatek funkcyjny: 3 042, 01 zł;
  • Dodatek specjalny: 3 730, 94 zł;
  • Dodatek za wieloletnią pracę: 1 878, 89 zł;
  • Łączne wynagrodzenie: 18 046, 30 zł*

*Podane kwoty są kwotami brutto.

Należy zaznaczyć, że kwota wynagrodzenia Bolesław Bujaka jest identyczna jak w przypadku nowo uchwalonego wynagrodzenia burmistrza Sędziszowa Młp. ( o czym piszemy TUTAJ).

Określiła to ustawa

Jak podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej: „My nie mamy zbyt dużych możliwości bo określa to ustawa”.

W sprawie swojego wynagrodzenia glos zabrał sam burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak:„Wprowadzono dużą podwyżkę. Najniższa stawka to 16 000 brutto. Spotkamy się z irytacją mieszkańców. Teraz gdy jest taka drożyzna (…), jak się ludzie dowiedzą, że nagle wprowadzono podwyżki o 70-80%, będą po prostu wkurzeni. Ale nie jest to nasza decyzja. Mogły być waloryzacje i nie byłoby problemu. Jakkolwiek byśmy tłumaczyli mieszkańcom, to tego nie zaakceptują. (…) Jest jak jest. Serdecznie dziękuję. Miło mi otrzymywać takie pobory, choć jestem przekonany, że nie spodoba się to naszym mieszkańcom a mi się to nie przysłuży. Wśród naszych cnót są też te z kategorii gorszych, jak zazdrość czy nawet zawiść i wówczas można powiedzieć: po co nam to było.” – komentuje postanowienie Burmistrz Bujak.

W głosowaniu 19 radnych było za, natomiast 2 osoby wtrzymały się od głosu.

Ropczyccy radni także z podwyżkami. Ile zarobią?

W trakcie ostatniej sesji została także uchwalona podwyżka dla radnych Rady Miejskiej w Ropczycach.

Przypominamy, że początkiem roku 2021 ropczyccy rajcy sami sobie obniżyli diety (o czym pisaliśmy TUTAJ), a teraz uchwalili ich podwyżkę. Jak mówi burmistrz: „(…) te kwoty mogłyby być dużo wyższe, ale jest nam daleko do tych najwyższych w naszej grupie gmin (…). Wprowadzenie tej uchwały jest obligatoryjne, co wynika z ustawy (…)”

Nowe diety radnych wyliczyliśmy następująco:

  • Przewodniczący Rady Miejskiej: 2684,13 zł;
  • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 1789,42 zł;
  • Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej: 1789,42 zł;
  • Radny Rady Miejskiej: 1252,59 zł*

*Dietę zaokrągla się do pełnych złotych.

Samorządowcy otrzymają wyrównanie za trzy miesiące wstecz (od 1 sierpnia 2021 roku), bo na to pozwala ustawa.

7 komentarzy na temat “Podwyżka także dla Burmistrza Ropczyc i radnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.