Orech promocje

W Ropczycach otwarto wystawę o stanie wojennym

Można już podziwiać dokumenty i przedmioty NSZZ „Solidarność” w Ropczycach, samochód propagandowy, fragment komisariatu Milicji Obywatelskiej z oryginalnymi przedmiotami z lat 80. XX wieku i elementy umundurowania funkcjonariuszy ZOMO. Wszystko to jest już dostępne na wystawie, otwartej w Ropczycach w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej.
„Spacyfikować nadzieje”

Wystawa pod tytułem „Spacyfikować nadzieje. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec „Solidarności” 1980 – 1989”powstała z myślą uczczenia 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Przypomnijmy, że stan wojenny został wprowadzony 13.12.1981 r.

Treść ekspozycji ma charakter lokalny. Ukazuje sytuację, jaka zaistniała w Polsce od chwili podpisania porozumień sierpniowych w 1980 r., do upadku komunizmu w 1989 r. Przedstawia najważniejsze fakty: objęcie „ochroną operacyjną” przez SB rodzących się lokalnie struktur „Solidarności”, wprowadzenie stanu wojennego i poprzedzające 13 grudnia 1981 r. wielomiesięczne przygotowania, operacje „Jodła” i „Klon” w ramach których internowano działaczy „Solidarności” oraz prowadzono z nimi rozmowy ostrzegawcze. Wystawa pokazuje próby przeciwstawiania się wobec władz PRL a także działania SB prowadzone do 1989 r. mające na celu bezwzględne spacyfikowanie osób mówiących otwarcie o potrzebie zmian w Polsce.

Treść ekspozycji ma zasięg lokalny i jest adresowana głównie do młodzieży. Dlaczego? Jak powiedział jej autor, Pan Szymon Pacyna, młodzi ludzie znają ten okres przede wszystkim z podręczników, a chodzi o to, by skłonić ich do refleksji nad przeszłością ich przodków.

Co znajdziemy w ekspozycji?

Ekspozycja powstała w oparciu o: dokumenty znajdujące się w zasobach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, materiały i pamiątki będące w posiadaniu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Ropczycach oraz osób prywatnych.

Oprócz paneli wystawowych eksponowane są materiały związane z okresem legalnej działalności NSZZ „Solidarność” w 1980 i 1981 r., pamiątki internowanych w czasie stanu wojennego Stanisława Hulka i Jana Magdonia oraz artefakty, które działacze „Solidarności” zdołali ocalić przed rekwizycją ze strony funkcjonariuszy SB.

Całość obrazu uzupełnia zainscenizowany fragment posterunku MO z oryginalnym wyposażeniem z lat 80. XX wieku udostępnionym przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach, Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. oraz osoby prywatne.

Wykład historyka

Podczas otwarcia wystawy w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, wykład na temat stanu wojennego wygłosił dyrektor rzeszowskiego oddziału IPN, dr Dariusz Iwaneczko. Według niego wiedza Polaków odnośnie przyczyn ogłoszenia stanu wojennego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego jest wciąż niewielka. Dlatego warto przeprowadzać różnego rodzaju akcje edukacyjne, podnoszące świadomość historyczną nie tylko młodych, lecz także starszych Polaków.

Ogłoszenie Stanu Wojennego przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego ⬇️

zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *