Orech promocje

Jubileusz 10-lecia WTZ w Wielopolu Skrzyńskim

Rok 2022 jest Rokiem Jubileuszowym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Z tej okazji w styczniu odbyło spotkanie inauguracyjne a WTZ świętować będzie przez cały rok.

Placówka została założona w 2011 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to miejsce pobytu dziennego osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18-sty rok życia, w stosunku, do których orzeczono niezdolność do pracy i zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej przez Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Ropczycach. WTZ finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 90% oraz Starostwa Powiatowego – 5% i Urzędu Gminy- 5% .

W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 11 stycznia, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Rady Rodziców i opiekunów uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Wójt Gminy Marek Tęczar. Były występy oraz pezentacja z 10-letniej działalności placówki. Zgromadzeni goście poczęstowali się także jubileuszowym tortem. Z powodu COVID-19 spotkania z okazji jubileuszu 10-lecia WTZ, będą odbywały się w ciągu całego roku w mniejszym gronie, aby zachować reżim sanitarny. Kilka dni temu w placówce odbyło się już spotkanie z Panią Ireną Walat-zastępcą Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Warsztaty od początku działalności współpracowały z GOKiW oraz ,,Kantorówką” ODiHR Muzem Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.