Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Jak wygląda budżet Wielopola Skrzyńskiego na 2022 rok?

Radni Gminy Wielopole Skrzyńskie uchwalili budżet na 2022 rok. Wydatki przewidziano na ponad 53 mln złotych przy dochodach blisko 47 mln złotych. W tym roku gmina zaplanowała przeznaczyć na inwestycje ponad 15 mln złotych.

Deficyt budżetowy będzie pokryty m.in. z zaciągniętego kredytu oraz z niewykorzystanych środków. Wójt Gminy ma nadzieję, że dochody i wydatki budżetu jeszcze ulegną zmianie, ponieważ gmina stara się o pozyskanie dotacji z różnych źródeł.

Jakie inwestycje w 2022?

Samorząd zamierza przeznaczyć na inwestycje przeszło 15 mln złotych. Największe zadania to m.in.:

  • przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie;
  • budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 986
  • modernizacje dróg gminnych;
  • budowa ujęć wody i wodociągów na terenie gminy;
  • budowa sieci kanalizacji w Wielopolu Skrzyńskim, Gliniku, Nawsiu;
  • budowa sali gimnastycznej prze Szkole Podstawowej w Broniszowie;
  • rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy;
  • zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Brzeziny.
Główne wydatki gminy

Spośród 53 mln złotych gmina przeznaczy 17 mln złotych na oświatę i wychowanie. Równie duża kwota, bo ponad 12 mln złotych zostanie przekazana m.in. na świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz inne wydatki związane z pomocą społeczną i wsparciem rodzin. Na transport i łączność gmina przeznaczy przeszło 7 mln. W tej kwocie 53 mln zł ujęte są także wydatki majątkowe.

źródło zdjęcia: Gmina Wielopole Skrzyńskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.