Orech promocje

Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach podsumował rok 2021

Komendat insp. Wojciech Rak, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, podsumował ubiegły rok działalności Komendy Powiatowej w Ropczycach.

Zatrudnienie w Policji Powiatowej

W szeregach policji powiatowej w Ropczycach zatrudnionych jest 106 funkcjonariuszy, 10 pracowników w korpusie służby cywilnej, 9 pracowników cywilnych, łącznie 125 etatów.

Przestępczość w liczbach

Ciekawe fakty odnośnie przestępczości w powiecie:

 • Przestępczość w 2021 roku stwierdzono 1282 przestępstwa i jest to więcej niż w latach ubiegłych;
 • Rośnie wykrywalność przestępstw – 86,5% (82,5% przestępstw wykryto w 2020 roku), tutaj Pan Komendant zaznaczył, że wykrywalność wojewódzka to 75,7%;
 • Policja wyróżniła 768 przestępstw kryminalnych (wykrywalność 87,3%);
 • Wszczęto 805 postępowań przygotowawczych w formie zarówno śledztwa jak i dochodzenia.

W 7 kategoriach przestępstw podsumowano ich liczby następująco:

 • Bójka i pobicie – 4;
 • Przestępstwa gospodarcze – 348 (tendencja zwyżkowa, stwierdzono 175 takich przestępstw w 2020 roku);
 • Kradzież z włamaniem – 33 (tutaj tendencja jest spadkowa);
 • Kradzież – 51;
 • Kierowanie w stanie nietrzeźwości – 106;
 • Narkotykowe – 67 (w 2020 – były 22 takie przestępstwa co oznacza że dynamika to ponad 300% rok do roku).
Krajowa mapa bezpieczeństwa

Jest to narzędzie uruchomione 3 lata temu, gdzie można zgłaszać obszary gdzie są łamane przepisy. Policja odnotowała 736 zgłoszeń w krajowej mapie zagrożeń drogowych. Blisko połowa tych zgłoszeń została potwierdzona. Były to takie kategorie zagrożeń jak przekroczenie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Zdarzenia drogowe
 • 592 – wszystkie zdarzenia drogowe;
 • 23 – wypadki;
 • 2 – ofiary śmiertelne (gmina Iwierzyce, gmina Ropczyce).
Osoby zatrzymane i izolowane

W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przebywało łącznie 83 osoby (32 podejrzanych o popełnienie przestępstwa, 9 osób doprowadzonych na polecenie sądu lub prokuratury, 42 doprowadzonych w celu wytrzeźwienia). Łącznie 189 osób doprowadzono do izby wytrzeźwień.

Inne istotne informacje
 • 15 września 2021 odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach (o czym pisaliśmy TUTAJ);
 • Czas reakcji na wydarzenie pilne – (limit to: 10 minut, 10 sekund), ten wynik dla KPP Ropczyce to 9 minut i 18 sekund,
 • Łącznie interwencji zgłoszono 4147 z czego 512 interwencji w 2021 roku było pilnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *