Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Przebudowa drogi wewnętrznej w Wielopolu Skrzyńskim

Właśnie rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1947/1  w miejscowości Wielopole  Skrzyńskie. Wykonanana zostanie droga o długości 172,70 mb z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej.

Szerokość powstałej drogi będzie wynosiła 3,65 m, w tym ciąg pieszo-jezdny 3,0 m. Na zjazdach indywidualnych, do posesji – w granicy pasa drogowego – zaprojektowano utwardzenie w postaci nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Po prawej stronie drogi będzie również wykonany betonowy ściek korytkowy zbierający powierzchniowo wody opadowe. Koszt zadania to prawie 160 ty. złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 maja 2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *