Orech promocje

Rada Seniorów w Sędziszowie Małopolskim zakończyła kadencję

Rada Seniorów w Sędziszowie Małopolskim 23 marca tego roku, podczas ostatniego posiedzenia I kadencji, dokonała jej podsumowania.
Działalność podsumowana

Na ostatnim posiedzeniu Rady Seniorów pierwszej kadencji w Sędziszowie Małopolskim, Pani Przewodnicząca Teresa Kochmańska podsumowała 4 lata działalności. Podsumowanie to dotyczyło zarówno dokonań Rady, jak i przedsięwzięć, których z różnych przyczyn nie udało się zrealizować.

Podziękowania i kwiaty

Oprócz Państwa Radnych, byli tam także obecni zaproszeni przedstawiciele samorządu: wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pani Bernadeta Frysztak, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Pan Bogusław Kmieć, sekretarz gminy Sędziszów Młp. Pan Jan Maroń oraz dyrektor MGOPS w Sędziszowie Małopolskim Pan Grzegorz Wszołek. Nie obyło się bez podziękowań, listów gratulacyjnych oraz kwiatów dla seniorów.

Kiedy kolejne wybory?

Wybory do Rady Seniorów w Sędziszowie Małopolskim drugiej kadencji są zaplanowane na 12 kwietnia 2022 r. O mandat radnego – seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 rok życia. Dwóch kandydatów wskaże Rada Miejska i dwóch zostanie wskazanych przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *