Orech promocje

Remonty kolejnych dróg w Wielopolu Skrzyńskim

W gminie Wielopole Skrzyńskie rozpoczynają się kolejne inwestycje drogowe. Są one finansowane z Rządowego Pogramu ,,Polski ład”.

Przebudowa drogi Brzeziny Zalas k. Stasik

Remont polega na przebudowie istniejącej drogi w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni. Wymienione zostaną też istniejące przepusty pod zjazdami oraz drogą. Wykonane zostanie oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów drogowych. Wartość inwestycji to 608 431,81 zł.

Przebudowa drogi Brzeziny k. Śliwiński

Przebudowa istniejącej drogi w granicach pasa drogowego położonego na działkach nr ewid. 831 i 937 w Brzezinach, na odcinku ok. 531 mb mające na celu poprawę warunków komunikacyjnych. Dodatkowo wykonane będzie m.in. odmulenie rowów, przebudowane zostaną przepusty. Wartość zadania to 688 578,97 zł.

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Bukowina – Mała

Jest to już kolejny, II etap realizacji przebudowy drogi Brzeziny – Bukowina – Mała. Przebudowa obejmuje wykonanie zadań, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom drogi, a w tym przypadku pieszym poruszającym się po poboczach drogowych. Ważne jest także zwiększenie dostępności komunikacyjnej. Koszt zadania to 2 916 637,35 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.