Orech promocje

Wsparcie dla Seniorów i opaski bezpieczeństwa

Samorządy chcą przystąpić do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, choroby oraz mieszkający samodzielnie.

Składa się z dwóch modułów:

  • Moduł pierwszy angażuje do realizacji wolontariuszy. Zakłada wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
  • Moduł drugi ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez zakup urządzeń – opasek bezpieczeństwa oraz zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Seniorzy nie będą ponosić odpłatności za udział w programie zarówno w ramach pierwszego modułu jak i drugiego. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i będzie realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r

Gminy już złożyły wnioski

Gmina Ropczyce na moduł I otrzymała 10 000 zł a na realizację modułu II 82 350 zł. Gmina zakłada wsparcie dla 80 osób, w chwili obecnej zgłosiło się 44.

Gmina Sędziszów Młp. otrzyma 86 tys złotych z czego na drugi moduł czyli zakup 60 opasek ponad 65 tysięcy złotych.

źródło zdjęcia: Gmina Ropczyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *