Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Kolejna ważna inwestycja w Wielopolu – budowa nowego mostu

W Gminie Wielopole Skrzyńskie rozpoczęły się prace przy budowie nowego mostu na rzece “Brzezinka” w ciągu drogi “Brzeziny na Bełcha”. Stary most groził już zawaleniem i był wyłączony z ruchu od 2 lat.

Inwestycja obejmuje budowę nowego obiektu mostowego o konstrukcji płytowo-belkowej. Nowy most będzie miał nośność 40 ton więc jest to dobra wiadomość dla mieszkańców. Most posiadał będzie nawierzchnię bitumiczną, układaną na warstwie izolacji zgrzewalnej. Zaprojektowano grawitacyjny system odwodnienia obiektu, a także obustronne kapy opaski oraz chodnik z betonu, z nawierzchnią z żywic epoksydowych, w których mocowane będą bariero-poręcze obiektu. Na końcach mostu mają być płyty przejściowe. Planowane jest także odcinkowe umocnienie koryta cieku, oraz wykonanie oczyszczenia i umocnienia dna grubym narzutem kamiennym. Skarpy cieku umocnione zostaną koszami siatkowo-kamiennymi oraz materacami kamiennymi.

Wartość inwestycji to 1 861 301,94 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu “Polski Ład” w 95 %. Termin realizacji do końca listopada 2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *