Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Mój Prąd 4.0 – dotacja do fotowoltaiki i magazynów energii

Czwarta edycja popularnego programu Mój Prąd ruszyła 15 kwietnia 2022 roku. Nowa wersja różni od poprzednich m.in. tym, że została poszerzona o komponenty zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej jak magazyny energii, a także zwiększające efektywność zarządzania energią elektryczną. Wyznaczony budżet wynosi 855 mln zł, jednak uwzględnia również środki przeznaczone na trzecią edycję programu. Jakie są założenia odświeżonego programu? Kto może skorzystać? I ile dofinansowania można uzyskać w 2022 roku na fotowoltaikę?

Mój Prąd – poprzednie wersje

Mój Prąd to program dotacji wspierający inwestycje w domową fotowoltaikę. Po raz pierwszy został uruchomiony w 2019 roku i od razu osiągnął sukces – wsparcie trafiło aż do 220 tys. prosumentów. W pierwszych dwóch edycjach dofinansowanie wynosiło do 5 tys. zł, a w trzeciej edycji – do 3 tys. zł i maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. We wszystkich dotychczasowych naborach dotacja przysługiwała tylko na instalację fotowoltaiczną.

Nie tylko fotowoltaika

Mój Prąd 4.0 dzięki dofinansowaniu do inteligentnych systemów zarządzania energią w domu, magazynów ciepła oraz magazynów energii elektrycznej ma promować autokonsumpcję energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także inteligentne nią zarządzanie. Ma to nie tylko zwiększyć opłacalność fotowoltaiki w nowym systemie rozliczeń, ale także uchronić sieci niskiego napięcia przed przeciążeniami, które powstają przy dużej liczbie prosumentów.

IV edycji programu Mój Prąd dotację otrzymasz na:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW – 10 kW,
 • magazyn energii – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł,
 • magazyn ciepła* – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem
 • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

*Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

Mój Prąd 4.0 – ile dofinansowania

IV edycja została rozszerzona o nowe komponenty zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej, takie jak magazyny energii czy magazyny ciepła, lub systemy do zarządzania energią elektryczną (HEMS/EMS). Inwestycja w dodatkowe komponenty dają możliwość uzyskania większego dofinansowania na fotowoltaikę. To oznacza, że wnioskodawca, który oprócz mikroinstalacji zamontuje inne urządzenie wskazane w programie, będzie mógł liczyć na większe dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, niż wnioskodawca, który zdecyduje się na montaż jedynie instalacji bez infrastruktury towarzyszącej.

Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych, z czego:

 • sama instalacja PV – do 4000 zł,
 • instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 5000 zł,
 • magazyn ciepła – do 5000 zł,
 • magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Kwoty sumują się.

Mój Prąd 4.0 nabór – dla kogo?

Dotacja z programu Mój Prąd 4.0:

 • jest skierowana do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne,
 • warunkiem koniecznym jest podpisana umowa kompleksowa oraz zakończona wymiana licznika na dwukierunkowy,
 • wsparciem są objęte wyłącznie nowe instalacje, nie może być to rozbudowa czy przebudowa istniejącego systemu PV,
 • dotacja jest na inwestycję – właściciel dwóch instalacji może wnioskować o dofinansowanie do każdej z nich,
 • o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu (dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł, dla pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach).


UWAGA – Dotacja z Mój Prąd jest przeznaczona dla osób fizycznych, którzy rozliczają się w nowym systemie net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Od kiedy koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane stanowią wydatki na zakup i montaż instalacji OZE. W IV edycji, podobnie jak i w poprzedniej, termin kwalifikowalności kosztów to 1 lutego 2020 roku.

Termin składania wniosków Mój Prąd 2022

Nabór wniosków do Mój Prąd 4.0 ruszył 15 kwietnia 2022 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym, do 22 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania puli środków.

Składanie wniosku o dofinansowanie Mój Prąd

Od 31.03.2020 roku, w “Mój Prąd” wniosek można złożyć jedynie w wersji online. Wymaga to założenia konta w serwisie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), by to zrobić potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód. Do podpisania wniosku konieczny jest profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Mój Prąd, możesz także powierzyć firmie Columbus Energy. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym Doradcą Energetycznym, prześlesz do Columbus komplet wymaganych dokumentów i udzielisz nam pełnomocnictwa, a dopełnimy za Ciebie wszystkich formalności. Wypełniliśmy tysiące wniosków za naszych Klientów, wiemy jak robić to dobrze i bez błędów.

Skontaktuj się z naszym Doradcą Energetycznym tel. 725 400 823

źródło: https://columbusenergy.pl/blog/moj-prad-40-dotacja-do-fotowoltaiki-i-magazynow-energii/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *