Orech promocje

Nowe drogi i ulice w Gminie Ropczyce

Obecnie realizowane są prace remontowe trzech ulic, mieszczących się w centralnej części Ropczyc. Są to ulice: Króla Kazimierza Wielkiego, Krakowska i Grunwaldzka. Prace te wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. 4 mln 275 tys. złotych to łączna wartość inwestycji, 950 tys. złotych pochodzi ze środków własnych gminy, natomiast resztę pokryje dofinansowanie z funduszu Polski Ład.

Bezpiecznie i ładnie

Prace przebiegają etapami. Trwa wymiana ciepłociągu, który przebiega od ul. Grunwaldzkiej do Krakowskiej, a także budowa chodnika wzdłuż ul. Króla Kazimierza Wielkiego. Ponadto wykonawca kładzie kostkę na parkingach wewnętrznych ul. Krakowskiej. Powstanie też nowe oświetlenie i nawierzchnie ulic, parkingów oraz chodników.

Zmieni się nieco organizacja ruchu na ul. Króla Kazimierza i ul. Krakowskiej. Finalizacja działań przewidziana jest na tegoroczną jesień, a zakładanymi efektami są: usprawnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej, warunków komunikacyjnych, a co za tym idzie bezpieczeństwa oraz wyglądu centrum Ropczyc.

Nie tylko miasto, lecz także wieś

Ostatnio wykonano też remont dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w Gnojnicy i Niedźwiadzie. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w Niedźwiadzie wyremontowano odcinek o długości 210 m, a w Gnojnicy 770 m. Prace obejmowały wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, remont istniejących przepustów i odmulenie rowów. Wykonawcą była firma z Gnojnicy. Całkowita wartość zadania to ponad 160 tys. zł. z czego 113 tys. zł pozyskano z FOGR.

W tym roku powstanie również 400-metrowy odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w Łączkach Kucharskich. Gmina Ropczyce przekazała Marszałkowi na ten cel 350 tys. zł. Wartość zadania to 550 tys. zł. więc 200 tys. zł pokryje budżet województwa. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą – firma z Niedźwiady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *