Orzech promocje

Gmina Sędziszów Małopolski wyróżniona w podkarpackim konkursie

Gmina Sędziszów Małopolski została wyróżniona w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej 2022. 19 października odbyło się V Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej pn. „Fundusze dla Podkarpacia, ekonomia społeczna w nowym okresie programowania”.  Podczas spotkania rozmawiano o ekonomii społecznej w nowym okresie programowania, rozwoju usług społecznych a także innowacjach społecznych.

Jednym z punktów spotkania było przyznanie nagród i wyróżnień w 4 kategoriach. Gmina Sędziszów Małopolski została wyróżniona w kategorii „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” za działalność Spółdzielni Socjalnej ,,Jedność”.

Przyznając nagrody brano pod uwagę działalność służącą m.in. integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzeniu miejsc pracy, rehabilitacji i świadczeniu usług na rzecz rozwoju lokalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *