Orech promocje

Nowy sprzęt zakupiony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie

Na wyposażeniu Gminy Wielopole Skrzyńskie pojawił się ciągnik Zetor Proxima HS110. Sprzęt został zakupiony z dofinansowania na rozwój gospodarki ściekowej. Dodatkowym wyposażeniem ciągnika jest wóz asenizacyjny, rębak, pług do śniegu wraz z obsypnikiem, ładowacz czołowy ( łyżka + widły ). Wartość sprzętu to 418 200,00 zł. Będzie on wykorzystywany m.in do wywożenia nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych oraz do odśnieżania placów manewrowych PSZOKu i Oczyszczalni Ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *