Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać ze sprzętów multimedialnych w Sędziszowie Młp.

9 grudnia 2022 roku w Sędziszowie Małopolskim odbyło się spotkanie, na którym zaproszeni goście oraz wychowankowie mogli zapoznać się z działalnością Ośrodka Wsparcia i Testów, który funkcjonuje przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Ropczycach.

W trakcie spotkania Pani Dominika Świder – kierownik ds. merytorycznych OWiT przedstawiła prezentację dotyczącą sprzętu, urządzeń i oprogramowania. Zespół OWiT udostępnia sprzęt, urządzenia i aplikacje, a także udziela porad i instruktażu dotyczącego wykorzystania technologii asystujących w życiu osobom z niepełnosprawnością.

Ośrodek powstał m.in. dzięki staraniom Pani Dyrektor Marzeny Jakubek, Pana Dyrektora PFRON Macieja Szymańskiego oraz samorządu powiatowego. Lokal udostępnił Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego.

OWiT dostępny jest dla wszystkich w Sędziszowie Małopolskim (ul. Rynek 9). Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą wypożyczyć sprzęt, urządzenia takie jak laptop, tablet, smartfon z aplikacjami, lupy, powiększalnik i inne technologie asystujące w życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *