Südzucker Polska oferta pracy :

Südzucker Polska S.A. is a member of the European Südzucker Group, the largest sugar producer in Europe. White sugar, sold under the well-known Cukier Królewski brand which has been appreciated by Polish customers for 20 years now, is the Company’s flagship product. “We sow, produce and sell with passion” is our mission, which is in line with our priorities. We pursue this mission based on the highest competence and reliability of our employees and growers, lasting client relationships, and acting in harmony with the environment.   

Developer for Document Management System (f/m)

Place of work: Ropczyce

Qualifications & skills:
 • Degree in IT area
 • Must have (at least two) – advanced: 1. VBA/JavaScript, 2. Java/Angular, 3. SQL, 4. XML
 • Experience in the creating document workflow systems (or, in other words: document management systems)
 • Very good written and spoken English language skills
 • Experience in working closely with business
 • Commitment and motivation
 • Structured, organized, independent and goal-oriented way of thinking & working.
 • Good team and communication skills
Responsibilities & duties:
 • Managing projects in the document workflow area
 • Integrating the already existing workflow solutions into the IT infrastructure
 • Further development and support of document workflow systems created in ELO, Quadient Inspire, Kofax Capture
 • Willingness to learn ELO; possibly also Quadient Inspire or Kofax Capture
 • Working closely with Business – analysing requirements, advising on possibilities, developing solutions
 • Optimizing the existing processes
 • Implementing new concepts – supporting the digitalization in the company with innovative ideas
 • Maintaining the existing document workflow systems
 • Reacting to incidents and answering business’ questions
 • Working in an international team
 • Willingness to travel occasionally (1-2 days c.a. every 3 months)
We offer:
 • Full-time contract of employment
 • A wide package of benefits: unlimited private medical care with a wide range of specializations, also for family members, Sport & Culture Card, Ticket Restaurant Card
 • Social benefits: loans, holiday bonuses, Christmas bonuses, sugar allowance
 • Bonus paid after the annual employee appraisal
 • Professional training
 • Working with a great team of engaged & inspiring professionals

If you are interested in the offer, please submit your application via rekrutacja@suedzucker.pl

Please add to your CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji oraz zachowanie moich danych osobowych przez Südzucker Polska S.A. także po zakończeniu rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych w Südzucker Polska S.A. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

www.suedzucker.pl

Przesłanie aplikacji oznacza, iż zapoznał się Pan/Pani z następującą informacją:
Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 6; tel. +48 71 79 88 900, fax +48 71 79 88 901, e-mail: sekretariat@suedzucker.pl, www.suedzucker.pl, Inspektor Ochrony Danych, adres email: Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl
2)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone w Südzucker Polska S.A.;
3)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w zakresie w jakim wyrazi Pani/Pan zgodę na zachowanie Pani/Pana danych w przyszłości, będą one przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Südzucker Polska S.A. prowadzący rekrutację;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub do chwili ustania prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Südzucker Polska S.A.;
7)bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia umowy o pracę;