CERTUS BUSINESS Usługi Księgowe

Atutem naszego biura rachunkowego jest długoletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności księgowo-doradczej oraz własne zaplecze kadrowo-płacowe. Posiadamy dwa oddziały księgowe w Sędziszowie Młp. oraz w Ropczycach. Wszystkie usługi świadczymy z dołożeniem należytej staranności oraz z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.

Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym, możecie Państwo skupić się na prowadzeniu firmy a obsługę księgową pozostawić nam. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Informujemy również, iż w ramach naszych usług gratis odbieramy dokumenty księgowe od naszych klientów.

W naszej ofercie klient może wybrać jednakową stawkę ryczałtową na cały rok, na podstawie prognozowanej ilości dokumentów, ustaloną indywidualnie dla firmy. Drugą opcją jest abonament księgowy uzależniony od ilości dokumentów w danym miesiącu, Faktura wystawiana na koniec miesiąca.

Oferujemy:

 • Wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej.
 • Rejestrację spółek.
 • Konsultacje w sprawie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania.
 • Przygotowanie dokumentów rejestrowych (VAT-R i inne).
 • Konsultacje księgowe.
 • Kontakt z Urzędem Skarbowym.
 • Wsparcie przy staraniu się o dofinansowania z Urzędu Pracy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno rachunkowym.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym.
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych informacji.
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.

Księgi handlowe:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym.
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8.
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald.
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont.

Kadry i płace:

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA.
 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych.
 • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów.
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS.
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników.
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B.
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych.
 • Kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych.

Nowy Polski Ład:

 • Indywidualna analiza najkorzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w 2022 i schematy rozwiązań dla przedsiębiorców.
 • Oceny kosztów składki zdrowotnej (kalkulacja składki zdrowotnej dla działalności).

Mam nadzieję, że przedstawiona oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

W razie jakichkolwiek pytań/zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt:
+48 504 763 789
+48 533 361 612

biuro@certusbusiness.pl
www.certusbusiness.pl

ZAPRASZAMY także na nasz FACEBOOK – TUTAJ (kliknij)

Małgorzata Bąk

Właściciel Certus Business

Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Biuro ROPCZYCE – ul. Wincentego Witosa 11A

Biuro SĘDZISZÓW MŁP. – ul. Węglowskiego 6