Regulamin komentarzy

Forum komentarzy, na którym się znajdujesz jest całkowicie darmowe, obowiązują na nim jednak pewne zasady, których trzeba przestrzegać:
 

 1. Wszelkie treści na forum komentarzy, publikowane są przez użytkowników na ich własną odpowiedzialność i stają się wiadomościami publicznymi – ze wszelkimi tego prawnymi konsekwencjami.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy:
  • komentarzy nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem (niezwiązanych z tematem/treścią artykułu).
  • treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych – niezależnie od formy publikacji (tekstowa, graficzna, dźwiękowa), również w formie skrótów (wulgaryzmem jest także niepełne użycie słowa, np. d…).
  • treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
  • jakichkolwiek kampanii (politycznych, społecznych czy reklamowych) bez zgody administratora forum.
  • „spamu” – czyli nadmiernej ilości zbędnych informacji (np. kopia komentarza wcześniej już wysłanego).
  • komentarzy nieczytelnych, czyli zawierających taką ilość błędów ortograficznych lub literowych, że nie można odczytać sensu wypowiedzi, są pisane wyłącznie wielkimi literami lub w ich treści nadużywane są znaki specjalne (nowej linii, spacja, wykrzyknik itd.).
  • danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł)
  • prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, itd.
  • linków oraz odwołań do treści zamieszczonych na innych konkurencyjnych portalach.
  • uwag dotyczących pracy, pytań do redakcji portalu lub moderacji (pytania i uwagi prosimy kierować na adres mailowy: redakcja@rrs24.net)
 3. Zasady pisania komentarzy:
  • Niedopuszczalne są wypowiedzi:
   •  ograniczające się jedynie do wpisów: “Zgadzam się”, “Racja”, “Popieram”, “Dokładnie”, “Też tak uważam”, “żal” itp.
   • zawierające jedynie emotikony.
   • Komentarze takie będą natychmiastowo usuwane. Swoje wypowiedzi należy rozwinąć i poprzeć jakimiś argumentami.
  • Umieszczaj w komentarzu osobę, do której kierowana jest twoja odpowiedź, jeśli w wątku pojawia się dużo osób i mogłyby powstać jakieś niedopowiedzenia.
  • Podczas umieszczania w poście informacji zaczerpniętych z zewnętrznych źródeł (gazety, prywatne rozmowy, inne fora) obowiązkowo podajemy źródła tych informacji oraz umieszczamy w cudzysłowie.
  • Podczas pisania komentarzy obowiązują zasady polskiej ortografii – staraj się ułatwić innym zrozumienie twoich komentarzy.
  • Nie nadużywaj emotikon w komentarzach. Staraj się, aby Twój komentarz z powodu emotek nie tracił na czytelności.
 4. Ponadto przypominamy iż nie należy zamieszczać komentarzy:
  1. propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)
  2. propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
  3. obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego)
  4. zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
 5. Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji wpisów naruszających postanowienia tego regulaminu.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania wiadomości na podstawie wiarygodnej wiadomości w myśl art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna. Za wiarygodną wiadomość uznajemy: wiadomość nadesłaną do redakcji portalu RRS24.NET drogą mailową na adres redakcja@rrs24.net, identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez redakcję RRS24.NET (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki.
 7. RRS24 nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w komentarzach – odpowiedzialność spoczywa na autorze publikowanych treści.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Zmiana postanowień regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.

Kontakt z administracją forum dostępny jest poprzez adres mailowy: redakcja@rrs24.net