Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Wzrost podatków w 2020 także w Gminie Sędziszów Młp.

Mieszkańcy gminy Sędziszów Młp. w 2020 r. zapłacą wyższy podatek od nieruchomości i podatek rolny.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp., która odbyła się dnia 29 października 2019 r., głównym tematem były podatki, które od przyszłego roku wzrosną średnio o 3-4%.

Jak wspomina burmistrz Bogusław Kmieć podatki w gminie Sędziszów Młp., w zakresie podatków od nieruchomości podnoszone były ostatnio 5 lat temu. Jedynym wyjątkiem był podatek dla gruntów pozostałych, który w ubiegłym roku wzrósł o 3 gr.

Burmistrz poinformował, że wzrost podatków jest związany m.in. z większą ilością oświetlenia w gminie, które powstały zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, co skutkuje większym zużyciem prądu i wyższymi opłatami (o około 300 tyś. zł w stosunku do roku ubiegłego).

Kolejnym powodem wzrostu podatków jest wycofanie firmy Arriva z Sędziszowa Młp. co spowoduje spadek dochodów gminy w postaci podatku od środków transportu.

Burmistrz Bogusław Kmieć wspomniał także, że im większa różnica podatku między stawką maksymalną, jaką określa minister finansów, tym mniejsza również subwencja wyrównawcza wypłacana z budżetu państwa do kasy samorządu.

Jak mówi burmistrz „te wszystkie elementy spowodowały to, że postanowiliśmy wspólnie wypracować takie stawki podatkowe, które nie odbiegają od stawek podatkowych obowiązujących do tej pory w sąsiednich gminach. Czy też są w niektórych przypadkach niższe być może w niektórych troszeczkę wyższe w zależności od rodzaju podatku”.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 w gminie Sędziszów Młp. będą wynosić:

Podatek od gruntów:

  • 0,82 zł/m2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost o 3 gr w stosunku do 2019 r.);
  • 4,80 zł/ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (wzrost o 0,26 gr)
  • 0,23 zł/m2 powierzchni od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (wzrost o 3 gr);
  • 0,23 zł/m2 powierzchni niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (wzrost o 6 gr.)

Podatek od budynków lub ich części:

  • 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej – od budynków mieszkalnych lub ich części (wzrost o 4 gr);
  • 22,50 zł/m2 powierzchni użytkowej – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost o 70 gr).
  • 11,18 zł/m2 powierzchni użytkowej – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (wzrost 0,59gr)
  • 4,75 zł/m2 powierzchni użytkowej – od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (wzrost o 0,14gr)
  • 4,16 zł/m2 powierzchni użytkowej – od pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (wzrost o 16 gr.)
  • od budowli 2% ich wartości.

Radni podczas sesji podjęli także uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu żyta na rok 2020 z kwoty: 58,46 za 1q na kwotę: 49 zł za 1 q.  Kwota ta jest podstawą do obliczania podatku rolnego, który spowoduje wzrost podatku dla rolnika o 2,5 zł za hektar, a dla nie rolnika o 5 zł.

Źródło zdjęcia: UM Sędziszów Młp.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x