Wybory do Sejmu i Senatu

13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów.

WYBORY DO SEJMU

Powiat ropczycko-sędziszowski znajduje się w 23 okręgu wyborczym do sejmu w którym wybieranych jest 15 posłów.

Komitety wyborcze które zarejestrowały się w naszym 23 okręgu wyborczym to [kliknij i sprawdź listę]:

Lista nr 1 – komitet wyborczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Lista nr 2 – komitet wyborczy PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Lista nr 3 – komitet wyborczy SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Lista nr 4 – komitet wyborczy KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Lista nr 5 – koalicyjny komitet wyborczy KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Lista nr 9 – komitet wyborczy SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA

Kandydaci z naszej okolicy to:

Komitet wyborczyMiejsce na liścieNazwisko i imionaZawódMiejsce zamieszkania
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 21 ŁĄCZAK Czesław ekonomista Zawierzbie
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ6MOSKAL Kazimierz MariannauczycielRopczyce
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ20FRYSZTAK Bernadeta DorotanauczycielSędziszów Małopolski
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI18KRAJEWSKA Aneta AnnanauczycielGnojnica
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI22PRZYBYŁ Przemysław WojciechadwokatRopczyce
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE6GOLENIA Maria TeresapołożnaRopczyce
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE20KOSIŃSKI Krzysztof JannauczycielNiedźwiada
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE29PARYŚ Krystyna GrażynanauczycielWielopole Skrzyńskie
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ13OCHAŁ Katarzyna KingadziennikarzZagorzyce
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ19STRZAŁKA Albert JankierowcaNiedźwiada
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 12 JELEŃ Wiesław Stanisław rolnik Blizna

WYBORY DO SENATU

Wybory do senatu przeprowadzane są w jednomandatowych okręgach wyborczych, powiat ropczycko-sędziszowski znajduje się w 55 okręgu w którym wybierany jest 1 sanator

Na senatora będziemy wybierać spośród 2 kandydatów:

Numer na liścieNazwisko i imionaZawódMiejscowość zamieszkaniaKomitetPrzynależność do partii politycznej lub poparcie
1PUPA Zdzisław Stanisławinżynier rolnictwaGóra RopczyckaKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆczłonek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
2URBAN Tadeusz BronisławekonomistaŁańcutKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONInie należy do partii politycznej