Orzech promocje

Samorząd powiatowy uzyskał dofinansowanie – w ropczyckiej szkole powstanie ekopracownia

Dzięki dofinansowaniu na rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”, uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

27 czerwca w Rzeszowie odbyła się uroczystość podpisania umów z przedstawicielami organów prowadzących szkoły. Łączna kwota udzielonego wsparcia w województwie podkarpackim wyniosła ponad 2,6 mln zł.

W podkarpackich szkołach powstanie 25 pracowni przyrodniczych i 20 ekopracowni dotyczących odnawialnych źródeł energii. Jedna z nich będzie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. Z dofinansowania skorzysta Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

zdjęcia Starostwo Powiatowe w Ropcycach

Jeden komentarz na temat “Samorząd powiatowy uzyskał dofinansowanie – w ropczyckiej szkole powstanie ekopracownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *