Orzech promocje

Radni gminy Sędziszów Małopolski uchwalili budżet jednogłośnie

Budżet Gminy Sędziszów Małopolski został jednogłośnie przyjęty podczas ostatniej sesji, która odbyła się 28 grudnia 2023 roku. Wydatki zostały uchwalone na kwotę 178.688.937,59 zł przy dochodach 169.850.411,52 zł.

W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim paniom, panom radnym za merytoryczną dobrą pracę i współpracę nad opracowaniem tego historycznego budżetu, drodzy państwo, posiadającego blisko 179 milionów złotych po stronie wydatków. Budżetu, który po stronie inwestycji, czyli tej najważniejszej części widocznej i oczekiwanej przez naszych mieszkańców, to blisko 64 500 000.00 zł na same inwestycje. Gdzie chciałem państwu podać dla przykładu plan wydatków, czyli cały budżet na 2014 rok wynosił 64 745 000 zł. Więc kiedyś to był cały budżet, teraz to są tylko wyłącznie wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe to 36% wszystkich wydatków. – Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

Jak prezentują się wydatki:

 • oświata i wychowanie – blisko 60 milionów zł ,
 • transport, drogi – 51 milionów w tym wydatki majątkowe 46 milionów,
 • administracja publiczna – 12 milionów,
 • rodzina – blisko 15 milionów,
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,5 miliona,
 • pomoc społeczna – blisko 6 milionów,
 • rolnictwo i łowiectwo to ponad 5 milionów w tym 5 562 000,00 na wydatki inwestycyjne,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 6 milionów w tym dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury około 3 miliony
 • kultura fizyczna ponad 3 mln, w tym dotacja dla klubów sportowych 1 200 000,00. 

Najważniejsze inwestycje to :

 • przebudowa drogi gminnej ul. Wschodnia w Sędziszowie Małopolskim,
 • przebudowa ulicy Piaskowej, remont ulicy Sienkiewicza, Letniej, Szerokiej, Jagodowej,
 • przebudowa ulicy Głowackiego,
 • remont drogi w Zagorzycach za rzeką, drogi Klęczany Górki, Majdan,
 • budowa Domu Ludowego z pomieszczeniami dla OSP w sołectwie Ruda,
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Młp.,
 • przebudowa drogi w Czarnej Sędziszowskiej,
 • budowa żłobka z łącznikiem do istniejącego przedszkola na Osiedlu Młodych,
 • budowa sali gimnastycznej przy szkole w Będziemyślu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x