Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Gmina Wielopole Skrzyńskie buduje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości blisko 800 tyś. zł. z Unii Europejskiej a wartość całego projektu wynosić  1 175 281 zł. W ramach projektu zostanie wykonane w obrębie istniejącej w Wielopolu Skrzyńskim oczyszczalni ścieków:

 • ogrodzenie, utwardzenie i oświetlenie terenu,
 • budowa drogi dojazdowej
 • budowa wiat śmietnikowych
 • montaż wagi wysokotonażowej
 • zakup pojemników na odpady i kontenery.

Mieszkańcy będą mogli odwozić do punktu zebrane odpady takie jak.:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie, akumulatory,
 • meble, opony i inne odpady wielkogabarytowe.

I wszystko to w dowolnym momencie – nie oczekując na wyznaczony w danym sołectwie termin zbiórki odpadów. Projekt ma także na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, bo kwestia ekologii dotyczy nas wszystkich, a troska o środowisko zależy od ludzi tu i teraz na konkretnym obszarze.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to IV kwartał 2020 roku.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x