Orzech promocje

DARMOWE SZKOLENIA !!! NIE DAJ SIĘ WYPRZEDZIĆ INNYM. BĄDŹ PIERWSZY

NIE MASZ PRACY? NIE MASZ KWALIFIKACJI? SKORZYSTAJ ZE SZKOLENIA – ZA UDZIAŁ CI ZAPŁACIMY

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego realizuje projekt, który umożliwia udział w  BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH dostosowanych do Twoich oczekiwań oraz potrzeb rynku pracy! (w tym np. z zakresu: marketingu i sprzedaży , kucharz i wielu innych (zgodnie z Barometrem zawodów deficytowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim).

DLA KOGO:

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:

  • osoby zamieszkujące województwo podkarpackie;
  • osoby niepracujące oraz nieuczące się w trybie dziennym w wieku od 18-29 roku życia;

Można ZYSKAĆ:

  • stypendium na czas szkolenia (ok. 689 zł/10 dni szkolenia),
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • doświadczenie zawodowe w ramach płatnego stażu;
  • uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych egzaminem oraz certyfikatem, które pozwoli na realne znalezienie pracy w zawodzie odpowiadającym szkoleniu, w którym weźmie udział.

Zrób pierwszy krok – zadzwoń 887 788 057

Zawody w tym np. z zakresu: marketingu i sprzedaży , kucharz są obecnie jednym z najbardziej deficytowych zawodów na lokalnym rynku pracy. Zdobycie kwalifikacji w tych zawodach stanowi, więc realną możliwość szybkiego znalezienia pracy. Dlatego Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizuje projekt dla osób bezrobotnych (niezarejestrowanych W Urzędzie Pracy) w wieku 18-29 w ramach, którego jest możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa i szkoleń w tym np. z zakresu: marketingu i sprzedaży , kucharz. Doradca zawodowy pomoże Ci określić optymalną ścieżkę rozwoju zawodowego wskaże, z jakiego szkolenia powinieneś skorzystać, pomoże też przejść przez ścieżkę rozwoju aż do momentu znalezienia zatrudnienia.

KORZYŚCI: Każdy uczestnik szkolenia przechodzi kompleksowe, bezpłatne doradztwo, które przygotuje go w pełni na przyszłego pracownika. Wskaże kierunek rozwoju zawodowego najlepszy dla Uczestnika Projektu, pozwoli ono przygotować dokumenty aplikacyjne CV, list motywacyjny, umożliwi poszerzenie kompetencji w zakresie komunikatywności, samodzielności w działaniu, organizacji pracy, odpowiedniej motywacji i chęci podejmowania działań. Doradztwo ma na celu mobilizację pracownika do otrzymania posady i jej utrzymania w przyszłości. Realizacja cyklu doradztwa składa się z kilku spotkań (z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy). W następnej kolejności odbywa się szkolenie w ilości godzin odpowiadającej tematyce szkolenia. W czasie trwania szkolenia uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe. Po uzyskaniu kwalifikacji lub kompetencji uczestnicy szkolenia otrzymują skierowanie na bezpłatne badania oraz kończą cykl doradztwa, po czym osoby chętne rozpoczynają  3 – miesięczny płatny staż. Miejsce stażu organizowane jest jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestnika. Uczestnik może wskazać miejsce stażu lub skorzystać z ofert stażu wskazanych przez Organizatora. Na każdym etapie udziału w wymienionych wsparciach, uczestnik ma możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.

KORZYŚCI FINANSOWE DLA UCZESTNIKA: Na każdym etapie wsparcia uczestnik otrzyma wsparcie finansowe. W przypadku udziału w doradztwie i pośrednictwie, może liczyć na zwrot koszów dojazdu. Przez okres udziału w szkoleniu, otrzymuje stypendium szkoleniowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu. Podobnie w przypadku stażu, uczestnik otrzymuje stypendium stażowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu. 

DODATKOWA KORZYŚĆ DLA PRZYSZŁEGO PRACODAWCY, który przyjmie na staż kandydata przysługuje dodatek do wynagrodzenia ( dla opiekuna stażysty- 500 zł miesięcznie na pierwszego stażystę, za kolejnego 250 zł, przy czym pracodawca może wziąć na staż maksymalnie 3 stażystów) natomiast dla stażysty przewidziane jest zapewnienie badań lekarskich, stypendium stażowe w kwocie 1033,70 zł + wymagane składki, ubezpieczanie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt „Aktywni na podkarpackim rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego.

https://aktywninapodkarpaciu.pl/

Artykuł płatny.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x