Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

INWESTYCJE DROGOWE w IV KWARTALE 2020 ROKU

Dbamy o komfort pieszych oraz kierowców – nowe chodniki, drogi, a także most powstają w ramach zadań inwestycyjnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Na przestrzeni października i listopada br. trwały prace przy następujących projektach drogowych:

Zakończono inwestycję „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1332R Cierpisz – Krzywa – Olchowa w m. Krzywa”, która  obejmowała wykonanie robót, polegających na budowie chodnika na długości ok. 246 m (kontynuacja od istniejącego chodnika), wykonaniu rowu krytego i poszerzenia jezdni. Wykonawcą była Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Koszt przedsięwzięcia to 220 985,88 zł brutto (inwestycja realizowana była przy wsparciu finansowym Gminy Sędziszów Małopolski w wysokości 120 000,00 zł).

Prace zostały ukończone również przy robotach budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Skrzyszów” wraz z poszerzeniem jezdni oraz przebudową zjazdów. Wykonawcą była firma Usługi Koparką i Roboty Ziemne Andrzej Gawlik z Sędziszowa Małopolskiego. Koszt robót wyniósł 349 776,83 zł brutto. Inwestycja częściowo współfinansowana była ze środków Gminy Ostrów.

Bardzo ważną inwestycją drogową zrealizowaną w tym roku przez Powiat jest „Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344 R Lubzina – Brzezówka w m. Lubzina”. Na zadanie to Zarząd Powiatu pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów, czyli po przeprowadzeniu postępowania przetargowego stanowiło to 959 578 zł, zaś całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 630 368 zł. W ramach prac  przebudowano jezdnię drogi na odcinku 1 070 m wraz z poszerzeniem do 6 m, wybudowano chodnik na łącznej długości 446 m. Nawierzchnia jezdni została wykonana z betonu asfaltowego, a nawierzchnia chodnika z kostki brukowej. Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszego, jak i komunikacyjnego wykonano przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1287R Paszczyna – Lubzina. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy.

Obecnie w trakcie realizacji jest inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka – Kamionka w m. Ocieka”, która polega na przebudowie nawierzchni drogi na długości 580 m, tj. w okolicy skrzyżowania z drogą gminną na Sadykierz. Wykonawcą jest firma Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Wartość tej inwestycji opiewa na kwotę 453 389,84 zł brutto. Inwestycja finansowana z oszczędności poprzetargowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej państwa. Przewidywany termin robót to 11 grudnia 2020 r.

Nadal realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Bystrzyca”. Obejmuje ona wykonanie przebudowy mostu przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi ze skierowaniem ruchu na objazd tymczasowy innymi drogami publicznymi. Most posiadał będzie nawierzchnię bitumiczną jezdni, ułożoną na warstwie podbudowy, a chodnik i opaska bezpieczeństwa wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej. Jezdnia mostu będzie miała szerokość 6,25 m. Zleceniobiorcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Wartość inwestycji będzie wynosiła 1 042 086,04 zł i sfinansowana będzie ze środków rezerwy subwencji ogólnej państwa. Planowany termin zakończenia robót to 10 grudnia 2020 r.

Obecnie trwają również prace w miejscowości Nawsie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie. Inwestycja obejmuje budowę chodnika na długości ok. 390 m  jako kontynuację do już istniejącego, a także poszerzenie jezdni. Budowa realizowana jest przy wsparciu finansowym Gminy Wielopole Skrzyńskie, które wynosi 60 000 zł., a całkowity koszt zadnia wynosi 412 658,84 zł. Ruch drogowy w miejscu prac odbywa się bez utrudnień.

W październiku rozpoczęła się również przebudowa drogi powiatowej Nr 1359R ulicy Witosa w Ropczycach polegająca na budowie chodnika na długości 248m.  Inwestycja została dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej w  kwocie 159 000 zł. W sumie  ta inwestycja wyniesie 332 947,69 zł. Budowa chodnika przy ul. Witosa w Ropczycach i w Nawsiu zakończy się w grudniu br.

Czynimy starania, aby wszyscy użytkownicy chodników i dróg czuli się bezpiecznie, a także komfortowo. 

Artykuł sponsorowany

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Wstydihańba
Wstydihańba
3 lat temu

A chodnika na ul. Witosa w kierunku majstra jak nie było tak dalej nie ma…
Ale ważniejsze są przecież prywatne interesy niż zwykli ludzie i ich zdrowie.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x