Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

PSZOK w Wielopolu Skrzyńskim

Już w tym tygodniu w gminie Wielopole Skrzyńskie zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. W PSZOK przyjmowane będą odpady selektywnie zebrane tylko z gospodarstw domowych położonych na terenie gminy.

PSZOK zacznie działać 19 stycznia. Zlokalizowany jest obok oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim. Będzie czynny we wtorki od godz. 8.00 do 15.00 i w soboty od godz. 8.00 do 15.00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Punkt przyjmuje selektywnie zebrane:

 1. papier i tektura,
 2. szkło bezbarwne i kolorowe,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. metal,
 5. odzież i tekstylia,z
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 7. przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 10. zużyte opony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej,
 11. popiół pochodzący z gospodarstw domowych,
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – z zastrzeżeniem, że powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających stosownego zezwolenia
 13. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. Z terenu nieruchomości można oddać maksymalnie do 2 m3 na rok- odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz do 8 sztuk rocznie – zużytych opon stanowiących odpady komunalne. Nie można oddawać odpadów komunalnych pochodzących z działalności rolniczej i gospodarczej.

źródło zdjęcia: Gmina Wielopole Skrz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x