Daniel Obajtek

Nowe inwestycje w Gminie Wielopole Skrzyńskie

W ostatnim czasie zakończono realizację szeregu inwestycji, prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w ramach rządowego funduszu „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”. Łączna wartość tych inwestycji przekracza 10 mln złotych. Na każdą z wymienionych niżej inwestycji Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu „Polski Ład” w wysokości 95 %.

1.     Parking w okolicy cmentarzy

Zadanie zrealizowano w odpowiedzi na problem braku parkingów w centrum miejscowości. Na inwestycję o nazwie: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach w m. Wielopole Skrzyńskie” wydano kwotę 1 065 218,19 zł. Choć termin realizacji upływa 31 października 2022 r., to tę inwestycję zrealizowano dwa miesiące wcześniej. Powstało 119 miejsc parkingowych, z czego trzy dla osób z niepełnosprawnością.

Wykonano następujące prace:

 • przebudowa czynnej sieci gazowej na sieć z rur polietylenowych;
 • położenie warstwy odsączającej z pospółki o grubości 10 cm;
 • ulepszenie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 15 cm;
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm;
 • konstrukcja nawierzchni na stanowiskach postojowych i drogach manewrowych z kostki brukowej betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej;
 • skomunikowanie projektowanego parkingu z wykorzystaniem istniejącej drogi wewnętrznej;
 • budowa bezpośredniego połączenia z drogą gminną poprzez projektowany zjazd publiczny.

2.      Przebudowa drogi wewnętrznej Glinik – Łysa Góra – Jamszcze

Inwestycję zrealizowano za kwotę 1 308 104,90 zł. Wykonano odcinek drogi o następujących parametrach: klasa drogi D, szerokość jezdni 3,5 m, szerokość pobocza 2×0,75 m z kruszywa. Konstrukcję drogi wykonano z pięciu warstw: ścieralnej z betonu asfaltowego, wiążącej (także z tego materiału), podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy mrozoochronnej oraz warstwy z gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicznym. Termin jej realizacji przypadał na październik 2022.

3.      Przebudowa drogi w Brzezinach

Kolejną zrealizowaną inwestycją jest przebudowa drogi, prowadzącej m.in. do Ośrodka Wypoczynkowego i Domu Weselnego Bukowina 111 w miejscowości Brzeziny, na odcinku około 536 metrów, co ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych. Wartość inwestycji to 688 578,97 zł.

W rezultacie powstał odcinek drogi o następujących parametrach:

 • Klasa drogi: D,
 • Szerokość jezdni: 3,5 m (nawierzchnia bitumiczna),
 • Szerokość pobocza: 2x 0,5 m z kruszywa.

Roboty budowlane obejmowały:

 • odmulenie istniejących rowów;
 • przebudowa przepustów pod koroną drogi wraz z wykonaniem ścianek czołowych;
 • wymiana odcinków uszkodzonego rowu krytego;
 • wykonanie studzienek;
 • wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego;
 • wykonanie barier stalowych.

4.      Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Bukowina – Mała

Wartość tej inwestycji to 2 916 637,35 zł. Zadanie jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi, zwiększenia dostępności komunikacyjnej terenom już wykorzystywanym rolniczo, jak również ułatwienia dostępu mieszkańców do świadczonych przez instytucje usług. Ma również na celu poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu.

Wykonane prace:

 • odmulenie istniejących rowów drogowych oraz udrożnienie przepustów pod zjazdami;
 • przebudowa i remont przepustu pod koroną jezdni;
 • przebudowa skrzyżowań z drogą gminną nr 107718 R relacji Brzeziny – Dół Północny oraz drogą gminną Brzeziny k. Stasik;
 • Roboty w obrębie skrzyżowania polegające na połączeniu nawierzchni obu dróg oraz korekcie wyłukowań.

5.      Przebudowa „Starej Drogi” w Brzezinach

Inwestycja została wykonana za kwotę 927 150,33 zł. Termin realizacji to sierpień 2023, ale inwestycja już została oddana do użytku.

Wykonano następujące prace:

 • Droga oraz jezdnia o szerokości 3,5 m. z nawierzchni bitumicznej;
 • Obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75 cm.;
 • Zjazdy indywidualne z nawierzchni bitumicznej;
 • Wymiana uszkodzonych przepustów pod zjazdami indywidualnymi;
 • Przebudowa i umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod koroną jezdni;
 • Umocnienie korony drogi;
 • Humusowanie i obsiew skarp.

Źródło zdjęć: Profil FB Marek Tęczar/ Gmina Wielopole Skrzyńskie

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo
Anonimowo
1 rok temu

Tyle ludzi do przecinania, że aż się za wstęgami nie mieszczą! Bareja wiecznie żywy!

1
0
Would love your thoughts, please comment.x