Daniel Obajtek

Zmiana składu komisji rewizyjnej samorządu powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 11 sierpnia, grupa radnych zgłosiła wniosek o zmianę składu komisji rewizyjnej. Na przewodniczącą komisji zaproponowano radną Bernadetę Frysztak.

Komisja rewizyjna jest powołana przez Radę Powiatu, aby kontrolować działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje oraz będących członkami zarządu. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę.

Wniosek radnych

Grupa radnych złożyła wniosek o zmianę składu komisji rewizyjnej. Zaproponowano zwiększenie składu komisji z 5 do 7 członków. Nowymi członkami mieliby zostać radni Bernadeta Frysztak i Marcin Świerad. Dotychczasowy skład komisji to :

 • 1. Radna Anna Sroka – Przewodnicząca Komisji
 • 2. Radny Rafał Bokota – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • 3. Radny Krzysztof Dziuba – Członek Komisji
 • 4. Radny Piotr Bała – Członek Komisji
 • 5. Radna Wioletta Czemarnik – Członek Komisji

Proponowany nowy skład:

 • Radna Bernadeta Frysztak – Przewodnicząca Komisji
 • Radny Marcin Świerad – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • Radna Anna Sroka – Członek Komisji
 • Radny Rafał Bokota – Członek Komisji
 • Radny Krzysztof Dziuba – Członek Komisji
 • Radny Piotr Bała – Członek Komisji
 • Radna Wioletta Czemarnik – Członek Komisji
Dyskusja

Głos w sprawie zmiany składu osobowego komisji zabrał Starosta Witold Darłak ,, Wyrażam wielką wątpliwość czy pani Bernadeta Frysztak w swoich pracach przewodniczącej komisji będzie wykazywała się obiektywnością. Ponieważ wyraźnie widać, że chce zemsty za to, że została odwołana z funkcji wicestarosty. Uważam, że ta osoba nie powinna być przewodniczącą takiej komisji, bardzo ważnej komisji. Chce jeszcze dodać, że tak jak do tej pory pracowała komisja rewiyzyjna, to jak 20 lat jestem radnym , to tak obiektywnej i dobrze działającej komisji rewizyjnej jak pod przewodnictwem pani Anny Sroki to jeszcze nie spotkałem. Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy tej komisji, jej zaangażowania i ilości kontroli jakie komisja przeprowadziła. Do tej pory chyba się nie zdarzyło w historii powiatu, żeby tak wiele jednostek było skontrolowanych. Powołajcie więc osobę kompetentną, która nie będzie wzbudzała żadnych podejrzeń odnośnie stronniczości w przeprowadzaniu potencjalnych kontroli.

Radna Bernadeta Frysztak zareagowała na te słowa: ,,Chce zwrócić uwagę na to, że pan starosta za dużo, jeżeli chodzi o moją osobę, sobie pozwala podczas wystąpień publicznych. Pan mnie nie może oceniać, budować innego wizerunku. (…) Nie życze sobie zastraszeń. Proszę godnie reprezentować ten urząd, bo nie reprezentuje pan siebie a wyborców. A ponieważ nie chodziłam przez tyle lat do pracy – jak pan twierdził – to chce udowodnić, że będzie więcej protokołów i więcej skontrolowanych instytucji.”

Radni powiatu wzięli udział w dalszej dyskusji na ten temat, a następnie przeszli do głosowania.

Głosowanie

W kwestii zmiany osobowego składu komisji rewizyjnej głosowanie było jawne. Za zmianami zagłosowało 10 radnych a przeciw 9 radnych. Przwodniczący Rady powiatu stwierdził, że projekt uchwały został przegłosowany.

zdjęcie główne przykładowe, źródło: Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo
Anonimowo
9 miesięcy temu

Uuuu to teraz dopiero będzie się działo

1
0
Would love your thoughts, please comment.x