Powiat Ropczycko-Sędziszowski -> Kierunki Kształcenia Szkół Ponadpodstawowych


ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ROPCZYCACH

TECHNIKUM (5–letnie)

 • technik architektury krajobrazu
 • technik geodeta
 • technik informatyk
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ( 3–letnia):

 • mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych
 • kelner
 • kucharz
 • cukiernik

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM KS. DRA JANA ZWIERZA W ROPCZYCACH

TECHNIKUM (5–letnie)

 • technik budownictwa
 • technik ceramik
 • technik ekonomista
 • technik fotografii i multimediów
 • technik handlowiec
 • technik hotelarstwa
 • technik logistyk
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik programista
 • technik rachunkowości
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik spedytor

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ( 3–letnia):

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE (4-letnie)

KLASY MUNDUROWE

 • policyjno-wojskowe
 • policyjno-pożarnicze

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. PROF. KAROLA OLSZEWSKIEGO W SĘDZISZOWIE MŁP.

TECHNIKUM (5-letnie)

 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik handlowiec
 • technik technologii drewna
 • technik usług fryzjerskich
 • technik stylista
 • technik teleinformatyk
 • technik elektronik
 • technik przemysłu mody
 • technik logistyk
 • technik reklamy
 • technik informatyk

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ( 3-letnia)

 • elektromechanik
 • sprzedawca
 • operator obrabiarek skrawających
 • stolarz
 • krawiec
 • fryzjer

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ROPCZYCACH (4-LETNIE)
 • kierunek menadżersko-ekonomiczny
 • kierunek biologiczno-chemiczny
 • kierunek matematyczno-informatyczny z rozszerzonym językiem angielskim
 • kierunek matematyczno-informatyczny z rozszerzoną fizyką
 • kierunek matematyczno-chemiczny
 • kierunek humanistyczny
 • kierunek psychologiczny
 • kierunek społeczno-prawny

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PIOTRA SKARGI W SĘDZISZOWIE MŁP. (4-LETNIE)
 • kierunek menadżerski
 • kierunek politechniczny
 • kierunek biomedyczny
 • kierunek lingwistyczno-psychologiczny
 • kierunek społeczno-prawny
 • kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W ROPCZYCACH

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy gastronomii
 • cukiernik
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • ogrodnik
 • ślusarz
 • piekarz

Szczegółowy opis kierunków dostępny na stronie: http://spropczyce.pl/page/show/100,rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-2021-2022

Wpis sponsorowany.