Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Podwyżki cen wywozu śmieci także w Gminie Sędziszów Małopolski

Po wyborach samorządowych ruszyła w gminach lawina podwyżek opłat za śmieci. W całym powiecie od początku roku ceny za wywóz śmieci drastycznie rosną. Gmina Sędziszów Małopolski także wprowadza podwyżki od 01 lipca.

Odpady segregowane:

  • 14 zł/os. było 7,60 zł/os – gdy liczba mieszkańców jest mniejsza bądź równa 5
  • 13 zł/os. było 6,70 zł/os. – gdy liczba mieszkańców jest większa niż 5

Odpady niesegregowane:

  • 25 zł/os. było 15 zł/os.

Jednocześnie zwiększeniu ulega kwota częściowego zwolnienia  z opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne – posiadający Kartę Dużej Rodziny i wynosić ona będzie 3 zł/os. było 1,50 zł/os.

Na tak drastyczny wzrost opłaty za śmieci wpływ ma kilka czynników takich jak m.in. wzrost ceny energii, transportu i zwiększenie stawek za tzw. „opłatę marszałkowską”. Jest to opłata za składowanie i magazynowanie odpadów, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska.

Jeden komentarz na temat “Podwyżki cen wywozu śmieci także w Gminie Sędziszów Małopolski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *