Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

POWIAT KONTYNUUJE MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

21 sierpnia br. na terenie Gminy Iwierzyce przeprowadzono odbiór ostateczny robót związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wiercany”. Wykonano odcinek od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą gminną Wiercany – Brzeźnik Płd. tj. na odcinku 125,0m. Wartość robót wyniosła 134 677,13 zł. Wykonawcą była firma Pana Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego. Inwestycja ta zrealizowana została we współpracy z Gminą Iwierzyce, która przekazała na ten cel dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł.

W ramach inwestycji przebudowano również ok. 60 m odcinek istniejącego chodnika oraz nawierzchnię na zatoce autobusowej. Tym samym zakończono realizacje I etapu budowy chodnika w ramach posiadanej dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji na dalszy odcinek do połączenia z istniejącym chodnikiem w miejscowości Iwierzyce. Prace projektowe zostały etapowane. Do końca września Powiat będzie posiadał opracowaną dokumentację na odcinek chodnika do mostu na rzece Bystrzyca.

Wiercany
Wiercany

Ponadto w trakcie realizacji są również inne przedsięwzięcia. Obecnie prace drogowe odbywają się na terenach gmin: Ropczyce, Iwierzyce i Ostrów.

W sierpniu ruszyła inwestycja polegająca na „Przebudowie układu komunikacyjnego – Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344 R Lubzina – Brzezówka w m. Lubzina”. Na zadanie to Zarząd Powiatu pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów, czyli po przeprowadzeniu postępowania przetargowego stanowi to – 959 578 zł, zaś całkowita wartość inwestycji wynosi 1 630 368 zł.

W ramach projektu wykonywane są m.in. następujące prace: przebudowa jezdni drogi na odcinku 1 070 m wraz z poszerzeniem do 6 m, budowa chodnika na łącznej długości 446 m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a nawierzchnia chodnika z kostki brukowej. Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszego, jak i komunikacyjnego zostanie wykonane przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1287R Paszczyna – Lubzina.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy. Planowany termin zakończenia robót to 15 październik 2020 r.

Lubzina
Lubzina

Z udziałem pozyskanych przez Powiat środków zewnętrznych z dotacji rządowej, w sierpniowych planach inwestycyjnych znalazła się również odbudowa mostu w Bystrzycy. Zadanie pn. „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w m. Bystrzyca”, stanowi kontynuację programu: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego”, współfinansowanego w 50% z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Formą nośną nowego mostu będzie stalowa konstrukcja współpracująca z gruntem, posadowiona na palach. W ramach  zadania zostaną również wykonane barieroporęcze oraz chodnik na moście. Stary obiekt posiadał konstrukcję żelbetową. Po przebudowie nowy most będzie posiadał nośność 40 ton. Na czas budowy ruch pojazdów oraz pieszych przekierowany został na objazd tymczasowy. Koszt inwestycji to 1 061 643,04 zł, a jej wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Planowany termin oddania mostu do użytku to 10 grudzień 2020 r.

Bystrzyca
Bystrzyca

Z kolei inwestycją realizowaną na terenie Gminy Ostrów jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika w m. Skrzyszów” to 349 776,83 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej na odcinku 313 m wraz z poszerzeniem jezdni do 5,5 m. Szerokość chodnika zmienna od 1,5 m – 2,0 m. Ze względu na warunki terenowe chodnik częściowo zostanie wykonany na rowie krytym. Wykonawca robót jest Firma Pana Andrzeja Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pn. Usługi Koparką i Roboty Ziemne Andrzej Gawlik z Sędziszowa Małopolskiego. Inwestycja ta ma na celu poprawienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Termin zakończenia prac przypada na 30 września 2020 r. Gmina Ostrów przeznaczyła kwotę 300 tys. zł. na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Ocieka i Skrzyszów.

Skrzyszów
Skrzyszów

Artykuł sponsorowany.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x