Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Narodowy Spis Powszechny 2021 – co musisz wiedzieć żeby nie zapłacić kary

Od 1 kwietnia do 30 września odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki tegoroczny Narodowy Spis Powszechny jest obowiązkowy. Odmowa uczestnictwa w nim może skutkować karą grzywny w wysokości nawet 5 tysięcy złotych, według art. 30 ustawy spisowej. Odkrywamy karty i odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Kogo dotyczy spis?

Spis jest obowiązkowy dla osób fizycznych zamieszkałych i czasowo przebywających w mieszkaniach, według stanu na dzień 31.03.2021 o godzinie 24.00. Spis jest także obligatoryjny dla właścicieli budynków zbiorowego zakwaterowania czy obiektów niebędących mieszkaniami i dla osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania. Osoby dorosłe muszą spisać siebie i dzieci, których są opiekunami. Jedna osoba może spisać wszystkich członków swojego gospodarstwa. Są oni wówczas zwolnieni z tego obowiązku i nie powinni sami logować się do aplikacji spisowej.

Metody przeprowadzania spisu

Spis można przeprowadzić:

  • za pośrednictwem strony internetowej GUS a dokładny link do aplikacji jest TUTAJ.
  • metodą wywiadu telefonicznego (można czekać na telefon lub samemu zadzwonić pod numer 22 279 99 99, infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00)
  • w drodze wywiadu bezpośredniego, przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego.  Ta forma jednak nie jest obecnie brana pod uwagę z powodu pandemii Covid-19.

WAŻNE: Tożsamość rachmistrza spisowego możemy zweryfikować poprzez infolinię GUS (tel. 22 279 99 99) lub na wspomnianej już stronie internetowej poprzez odpowiedni formularz. Warto zapisać też numer telefonu, z którego będą dzwonić rachmistrzowie: 22 828 88 88.

Jakie dane są gromadzone?

Spis trwa ponad pół godziny i składa się z kilkudziesięciu pytań o: dane demograficzne, ekonomiczne, wykształcenie, migracje (pobyt za granicą), charakterystykę etniczną, gospodarstwa domowe, zasoby mieszkaniowe, stan zdrowia czy wyznanie. Jeśli przerwiesz wpisywanie odpowiedzi, możesz dokończyć tą czynność jeszcze przez 2 tygodnie (czas jest mierzony od pierwszego zalogowania).

Czy trzeba odpowiadać na każde pytanie?

Największe kontrowersje budzi pytanie o wyznanie i choroby. Można jednak odmówić odpowiedzi na te pytania. W pozostałych sprawach nie należy kłamać, ponieważ za przekazanie nieprawdziwych informacji grozi kara grzywny a nawet ograniczenia czy pozbawienia wolności do 2 lat.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Dane, które wpiszemy, nie będą użyte w innych celach niż badania statystyczne a jeśli będą gdzieś przedstawione to w formie anonimowej. Do zalogowania w aplikacji spisowej potrzebny jest numer PESEL i dane matki, więc żeby ktoś nie zalogował się za nas, warto te dane chronić lub dokonać spisu jak najszybciej tak, by już później nie było to możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *