Orzech promocje

Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podsumowuje połowę kadencji 2018-2023

Rozmowa z Witoldem Darłakiem, Starostą Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Jesteśmy na półmetku kadencji. Jak ocenia Pan ten czas?

Z pewnością panująca pandemia sprawiła, iż był to czas wielu wyzwań. Mimo tego, dzięki dużej zapobiegliwości, ale też aktywnej pracy urzędu, udało nam się wykonać znaczną część planowanych zadań. Cieszę się, że postawione na początku kadencji cele są sukcesywnie realizowane. Przypomnę, że w Radzie Powiatu funkcjonują trzy kluby radnych; Prawo i Sprawiedliwość (11 osób), Samorząd
i Gospodarka, czyli PSL (5 osób) i Porozumienie Samorządowe (3 osoby). Mamy więc stabilną większość i spokojnie możemy podejmować decyzje . Natomiast współpracę z klubami opozycyjnymi oceniam dobrze. Dużo uchwał podejmujemy jednomyślnie. W porównaniu do poprzedniej kadencji, teraz jest więcej merytorycznej rozmowy, mniej negatywnych emocji.

Jakie cele postawił przed sobą Samorząd Powiatu?

Naszym nadrzędnym celem jako samorządu terytorialnego jest poprawa jakości życia lokalnej społeczności, zaspokojenie potrzeb mieszkańców i podniesienie zadowolenia ze świadczenia usług publicznych. Wykonaliśmy wiele prac w zakresie ochrony zdrowia, modernizacji budynków, kształcenia, a także poprawy bezpieczeństwa na drogach – zarówno dla pieszych jak i kierowców. Pandemia spowodowała, że pojawiły się nowe wyzwania, a tym samym cele do osiągnięcia. Samorządy muszą szybko reagować na pojawiające się nagle sytuacje. W związku z tym do końca kadencji mogą wyjść takie sytuacje i sprawy, których na ten moment trudno przewidzieć, a możliwe, że trzeba będzie szybko zareagować; czyli wyznaczyć cel, a potem go zrealizować. Jesteśmy na to przygotowani.

Proszę wymienić najważniejsze zadania  w zakresie ochrony zdrowia jakie udało się w tym czasie zrealizować?

Najważniejszą inwestycją w dziedzinie ochrony zdrowia było otwarcie w 2018 roku zmodernizowanej
i rozbudowanej części Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.  W ramach tego zadania przebudowano istniejące budynki, nadbudowano łącznik i wiatę na podjeździe dla karetek, przebudowano parter i II piętro w celu utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Izby przyjęć.  Zakupiono także  wyposażenie dla Bloku Operacyjnego.  Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 19 mln zł.

Dodatkowo w ramach poprawy jakości usług zdrowotnych zakupiono detektor Cyfrowy do Pracowni RTG oraz Monitor Płodu KTG za ponad 150 tys. zł.  Obecnie w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Młp. trwają prace przy przebudowie kotłowni wraz z wymianą kotłów c.o. i instalacją kotła rezerwowego oraz budowie instalacji fotowoltaicznej. Koszt inwestycji to 1 mln. zł.

Co Samorząd Powiatu zrobił aby poprawić bezpieczeństwo na drogach?

Skoncentrowaliśmy się na budowie chodników, ciągów pieszych, mostów i modernizacji istniejących dróg.  Najważniejszymi inwestycjami drogowymi  były m.in. przebudowa ulic Robotniczej i Dworcowej w Ropczycach na kwotę  ok. 2 mln 390 tys. zł., przebudowa drogi  powiatowej Żdżary-Witkowice w miejscowości Kozodrza za kwotę ok. 2 mln 580 tys. zł.,  przebudowa drogi Lubzina-Brzezówka  w miejscowości Lubzina ,której wartość wyniosła  ok. 1 mln 630 tys. zł.  Powiat przeprowadził także prace przy drodze powiatowej w Nockowej przez wieś, gdzie zmieniono nawierzchnie drogi i wybudowano chodnik. Koszt tej inwestycji wyniósł 1 mln 80 tys. zł.  W Gminie Iwierzyce zabezpieczono osuwisko w miejscowości Wiśniowa  za kwotę ponad 2 mln zł., oraz wykonano most w Bystrzycy za ok. 1 mln 40 tys. zł. W Gminie Sędziszów Małopolski, największą przeprowadzoną inwestycją była przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klęczany. Zadanie wyniosło ok. 1 mln 380 tys. zł.  W gminie Wielopole Skrzyńskie możemy pochwalić się dwoma nowymi mostami w miejscowości Brzeziny za ponad 2 mln zł. Wymienione inwestycje to tylko część zadań wykonanych przez Powiat  w obecnej kadencji samorządu. Kładziemy nacisk na poprawę bezpieczeństwa pieszych w związku z czym stale budujemy chodniki. Łącznie na inwestycje drogowe przeznaczono  prawie 21 mln zł.  W tym miejscu chciałbym podziękować samorządom gminnym za partycypację w kosztach wykonanych inwestycji. Zakupiliśmy też sprzęt do pomiaru natężenia ruchu. Bardzo przydatne urządzenie, które pomoże nam w określaniu kolejności modernizacji dróg powiatowych. Mierzymy natężenie ruchu na kolejnych drogach w poszczególnych gminach. Dotychczas największy ruch samochodów zanotowaliśmy na drodze Lubzina – Okonin; w ciągu tygodnia przejechało tamtędy 24 tys. samochodów. Do końca roku sprawdzimy większość dróg powiatowych.

Z jakich jeszcze inwestycji jest Pan dumny?

W trwającej kadencji  udało nam się otworzyć kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Wykonano  m.in. boiska do piłki nożnej, koszykówki, tenisa, siatkówki, piłki ręcznej, bieżnię o nawierzchni poliuretanowej, miejsce do rzutu kulą, skocznie w dal. Warto dodać, że powstały obiekt ma charakter ogólnodostępny i bezpłatny by służyć nie tylko społeczności szkolnej ale również w okresie pozalekcyjnym ogółowi mieszkańców. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 3 mln zł.

W zakresie poprawy funkcjonalności placówek oświatowych przeprowadziliśmy remonty w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego , utworzyliśmy 5 nowych sal lekcyjnych, a  w Zespole Szkół iw Ropczycach przebudowaliśmy salę gimnastyczną na  nowoczesną salę audytoryjną.

W 2019 roku przeprowadziliśmy prace przy budynku przychodni w Niedźwiadzie.  Zakres zadania obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych przyziemia budynku. Koszt tej inwestycji to ponad 900 tys. zł.

Niewątpliwie naszym sukcesem jest otwarcie przedszkola „Ogród Dobrych Serc” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach.  Placówka została stworzona z myślą o dzieciach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu m.in. na  autyzm, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną i niepełnosprawności sprzężone. Przedszkole to obiekt nowoczesny i innowacyjny zapewniający dzieciom i ich rodzicom kompleksowe wsparcie. Koszt tej inwestycji to ponad 3 mln 200 tys. zł.

W zakresie poprawy jakości życia mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Rudzie i Lubzinie wykonaliśmy szereg robót przy istniejących budynkach. W DPS Lubzina zamontowano nową platformę przyschodową do transportu osób niepełnosprawnych, wymieniono stare kotły c.o. , zamontowano nowe wkłady kominowe z osprzętem oraz dwa zasobniki c.w.u.. Przeprowadzono również szereg robót konserwatorskich przy pałacu: remont i rekonstrukcja tarasu I piętra, rozbiórkę i rekonstrukcję werandy, wymianę drzwi zewnętrznych wyjściowych na werandę oraz schodów zewnętrznych. W DPS Ruda zamontowaliśmy drzwi ognioszczelne oraz wybudowaliśmy szyb windowy wraz z jego częścią komunikacyjną. Wszystkie te inwestycje warte były ponad 1 mln 300 tys. zł.

Warto dodać że obecnie  trwają prace przy przebudowie i termomodernizacji budynku DPS w Rudzie, a wartość inwestycji szacowana jest na prawie 1 mln. 600 tys. zł.

Czy przy realizacji inwestycji Powiat Ropczycko-Sędziszowski sięga po środki zewnętrzne?

Zdecydowanie tak. Większość  zrealizowanych przez Powiat zadań jest wspartych  lub nawet pokrytych w całości środkami zewnętrznymi. Jesteśmy dumni z faktu, że udaje nam się te pieniądze pozyskać. Sięgamy po środki z Unii Europejskiej i środki krajowe m.in. Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 roku poziom dofinansowania inwestycji przekroczył znacznie 50% wydanych środków. W inwestycjach drogowych dofinansowanie wyniosło prawie 71% !

Jak podsumuje Pan ten czas?

Na podstawie doświadczenia z tej i poprzedniej kadencji stwierdzam, że każdy rok przynosi nowe wyzwania i możliwości. Nie wszystkie sytuacje da się przewidzieć, ale trzeba na nie reagować. Każda inicjatywa, którą się podejmuje przynosi satysfakcję. Czasem służy ona większej, czasem mniejszej ilości ludzi, ale zawsze podnosi jakość życia. Kieruję wielkie podziękowania dla wszystkich mieszkańców powiatu za konstruktywne rozmowy i podpowiedzi, co trzeba zrobić: które sprawy wymagają natychmiastowej interwencji, a które mogą poczekać. Dziękuję całemu Zespołowi za zaangażowanie oraz współpracę z jednostkami.  Liczę, że z Państwa pomocą i we współdziałaniu z Radą Powiatu sukcesywnie będziemy nadal zmieniać Naszą Małą Ojczyznę.

Zachęcam do zapoznania się z folderem „Powiat Ropczycko-Sędziszowski. Podsumowanie połowy kadencji 2018-2023. Czas zrównoważonego rozwoju powiatu”, w którym zostały wymienione główne zadania zrealizowane w pierwszej połowie kadencji 2018-2023.

Artykuł sponsorowany.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Dud
Dud
2 lat temu

Panie Darłak mniej naciągania rzeczywistości więcej pracy. Albo niech pan w ogóle się weźmie do pracy..

1
0
Would love your thoughts, please comment.x