Orech promocje

Modernizacja placu zabaw w Broniszowie

W związku z rozbudową Szkoły Podstawowej im prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie konieczna była reorganizacja istniejącego placu zabaw.  Poprzez budowę sali gimnastycznej został zajęty fragment terenu, na którym znajdował się plac zabaw.

W skład prac do wykonania wchodzi: przebudowa istniejącego ogrodzenia oraz  budowa nowego odcinka, montaż wcześniej zdemontowanego zestawu zabawowego i wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wykonanie nowego wejścia na plac zabaw – budowa przepustu, montaż barierek zabezpieczających oraz zagospodarowanie terenu i wysianie trawy.

Koszt inwestycji to 49 958,39 zł. Środki pochodzą z wkładu własnego budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *