Orzech promocje

Umowy już podpisane. Wkrótce ruszy remont drogi powiatowej Lubzina – Okonin

Starostwo Powiatowe w Ropczycach, podpisało umowy z wykonawcami na remont drogi powiatowej Lubzina-Okonin.
Jedna z firm zajmie się realizacją etapu I :

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina – Okonin wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci – Etap I”. Koszt całkowity robót to 1 841 177,74 zł. Zasadniczym celem inwestycji dofinansowanej w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest budowa chodnika dla pieszych w m. Lubzina, na odcinku ok. 515m od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0m, wykonaniem oświetlonego przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Przebudowany zostanie system odwodnienia drogi składający się z odcinków rowów otwartych i kanalizacji zamkniętej, zjazdy do posesji oraz przepust pod koroną drogi. Wykonany zostanie również kanał technologiczny na całym odcinku. Planowany termin zakończenia do 30 październik 2024 roku. W związku z robotami wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, dlatego prosimy o szczególną ostrożność i stosowanie się do oznakowania.

Druga firma wykona prace związane z etapami II i III :

„ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina-Okonin w miejscowości Okonin wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci – Etap II”. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika dla pieszych o długości 885,00 m wraz z normatywnym poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m i wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni. W ramach inwestycji zostanie przebudowany system odwodnienia drogi składający się z odcinków kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Przebudowane zostaną zjazdy do posesji przylegających do drogi. Ponadto przebudowane zostaną przepusty pod koroną drogi. Projektowana jest również budowa kanału technologicznego na całej długości odcinka. Całkowity koszt inwestycji to 3 812 698,39 zł w tym dofinansowanie 98% tj. 3 736 444,42 zł, które otrzymał Powiat z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA 6.

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina – Okonin w miejscowości Okonin wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci- Etap III”. Rozbudowa drogi dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 1345R Lubzina – Okonin w miejscowości Okonin na długości 518 mb. Planuje się wykonać poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości oraz nową nawierzchnie bitumiczną wraz z warstwami konstrukcyjnymi. W ramach inwestycji zostanie przebudowany system odwodnienia drogi składający się z odcinków rowów otwartych. Przebudowane zostaną pobocza i zjazdy do posesji przylegających do drogi. Projektowana jest również budowa kanału technologicznego na całej długości odcinka. Całkowity koszt inwestycji to 1 574 084,86 zł w tym dofinansowanie 95% tj. 1 495 380,62 zł które otrzymał Powiat z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA 8.

źródło zakresu prac Starostwo Powiatowe w Ropczycach

zdjęcia Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x