Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Wsparcie dla naszych samorządów z RFIL – podajemy jakie inwestycje zostaną zrealizowane

Ogłoszono już wyniki drugiego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wnioski można było składać od 10 do 28 grudnia 2020 r. W ramach drugiego naboru do podziału pomiędzy samorządy było 1,65 mld zł. W naszym powiecie dofinansowanie otrzymało kilka inwestycji.

Powiat ropczycko-sędziszowski

Powiat otrzymał wsparcie przy dwóch inwestycjach. Przedmiotem pierwszej jest budowa i przebudowa boisk sportowych przy Liceum  Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. W ramach inwestycji powstaną: boisko do  siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do tenisa ziemnego oraz bieżnia prosta 4 torowa, wszystkie o nawierzchniach poliuretanowych wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną, oświetleniem i ogrodzeniem terenu, monitoringiem oraz  wyposażeniem.  Planowane przedsięwzięcie posiada pełną gotowość do realizacji. Kwota dofinansowania to 1 500 000,00 zł a szacowany koszt to 1 800 000,00 zł.

Druga inwestycja to budowa budynku administracyjno – socjalnego (w miejscu istn. bud. przezn. do rozbiórki), magazynowego oraz miejsca do składowania materiałów sypkich z częściową rozbiórką i przebudową istn. bud. magazynowo – warsztatowego zaplecza bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych. Obiekt  wzniesiony został w latach 70 ub. wieku w dużej części nie nadający się do  eksploatacji ze względów sanitarno-technicznych. Dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł, a planowany koszt zadania to 2 640 000,00 zł.

Gmina Ostrów

Etap 1. budowy budynku wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 90 w m. Blizna. Zakres  zadania: 1. Wykonanie stanu surowego budynku wielofunkcyjnego w tym sali  konferencyjnej, centrum edukacyjno-szkoleniowego, sołtysówki, Ochotniczej Straży  Pożarnej, siedziby stowarzyszenia, 2. Wykonanie stanu surowego garaży i zaplecza  OSP, 3. Wykonanie zagospodarowania terenu działki wraz z infrastrukturą. Dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł. Szacowany koszt inwestycji to 1 500 000, 00 zł. i o tyle też wnioskowała Gmina Ostrów.

Gmina Wielopole Skrzyńskie

Poprawa jakości kształcenie ogólnego w SP w Gliniku poprzez budowę boiska  wielofunkcyjnego oraz w SP w Broniszowie poprzez rozbudowę budynku szkoły o 4  sale lekcyjne i salę gimnastyczną – Etap I. W ramach inwestycji planuje się wykonanie przy SP w Gliniku boiska  wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz  rozbudowę SP w Broniszowie o 4 pomieszczenia dydaktyczne, salą gimnastyczną,  zaplecze socjalne i nowoczesny system ogrzewania i oświetlenia. Dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł. Przewidywany koszt inwestycji to 6 030 000,00 zł – o taką kwotę wnioskowała Gmina Wielopole Skrz.

Gmina Sędziszów Małopolski

Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze  gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl poprzez: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem  energetycznym dla miejscowości Będziemyśl oraz budowę stacji uzdatniania wody z instalacjami i urządzeniami budowlanymi. Kwota dofinansowania to 500 000, 00 zł. Koszt zadania wynosi 10 401 116, 00 zł a Gmina Sędziszów Młp. wnioskowała o wsparcie w kwocie prawie 4,5 mln zł.

2 komentarze na temat “Wsparcie dla naszych samorządów z RFIL – podajemy jakie inwestycje zostaną zrealizowane

 • 1 kwietnia 2021 o 18:03
  Permalink

  Pochwały dla tych samorządów i ich włodarzy. Ludzi interesują inwestycje i sprawność w zdobywaniu środków. Inwestycji sporo do tego jeszcze zjazd z autostrady w Ostrowie. Brawo!!!

  Odpowiedz
  • 1 kwietnia 2021 o 22:31
   Permalink

   Wczoraj w Biedronce robiąc zakupy weszła kobieta z strasznie zakaszlanym dzieckiem aż płuca było słychać . Dziś stojąc w Delikatesach Centrum znów weszła kobieta z tym dzieckIem . Dziecko ok 3 lat w wózku strasznie zakasłane nawet ostro kaszlace z wysypka na twarzy bardziej jak wczoraj bez czapki i cienko ubrane . Czy ktoś kojarzy tę kobietę młoda? Nie chcę podac na policję tylko pomoc

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *