CERTUS rozliczymy twój PIT

Już jest – budżet gminy Sędziszów Młp. na rok 2022

Ponad 24 milony złotych wyda Gmina Sędziszów na zadania inwestycyjne w 2022 roku. To rekordowa kwota w historii samorządu. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 29 grudnia 2021 roku podczas sesji Rady Gminy Sedziszów Małopolski, gdzie Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały budżetowej.

Jesli chodzi o wydatki majątkowe to jest rekord. Wiąże się to z udziałem środków z budżetu państwa w inwestycjach zaplanowanych na 2022 rok ale i w kolejnych latach. – mówił w trakcie sesji burmistrz Bogusław Kmieć.

Projekt budżetu zakłada dochody gminy na poziomie blisko 120 mln złotych. Wydatki mają wynieść prawie 127 mln złotych. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany z wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym, a także nadwyżki wypracowanej w latach ubiegłych m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych.

Jakie wydatki zaplanowano na 2022 rok?

Wśród wydatków znaczną część stanowi oświata, która pochłonie ponad 44 miliony złotych. Składa się na to m.in. utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli, funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych. Równie dużą pozycję budżetu stanowi finansowanie świadczeń rodzinnych i Programu Rodzina 500+, na co zostanie przeznaczone 22,5 miliona złotych. Jest to jednak kwota mniejsza niż w latach ubiegłych. Burmistrz również zwrócił uwagę na te wydatki podczas sesji –,,Porównując sobie z latami poprzednimi zauważyliście pewnie spadek, który wynika ze zmiany ustawy związanej z wypłatami świadczeń rodzinnych czyli 500+ i 300+. Od maja przechodzi ta kwestia do ZUS-u, więc już te środki nie będą wliczone do budżetu gminy, ale do maja są one uwzględnione.”

Po za tym samorząd przeznaczy blisko 5 mln zł na pomoc społeczną, 8 mln zł na gospodarkę komunalną. Ponad 23 mln zostanie wykorzystane na wydatki związane z transportem, głównie na inwestycje drogowe.

Rekordowa kwota na inwestycje

Jak juz wspomnieliśmy Gmina Sędziszów Małopolski wydatki majatkowe zaplanowała w kwocie: 24.439.813,39 zł. Największe inwestycje w 2022 roku to: 

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl – przedsięwziecie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF, realizowane w ramach projektu pn. “Poprawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl” z udziałem środków z budżetu UE w ramach PROW  – 1 791 232,00 
 • budowa ulicy 1 KZ , rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim -przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF – 5 117 994,67  
 • rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka-przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF – 2 366 220,87  
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim, ul. Szkolna ,ul. Wspólna, ul. Fabryczna, ul.Kroczki – 1 087 362,00  
 • przebudowa ul. Piaskowej w Sędziszowie Małopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej (Polski Ład) – 3 500 000,00  
 • przebudowa drogi gminnej Borek Wielki – Rędziny – Wolica Piaskowa – Sędziszów Małopolski – część ul. Aroniowej i ul. Jaśminowej (Polski Ład) – 1 200 000,00 
 • budowa ul. Św. Antoniego w Sędziszowie Małopolskim (Polski Ład) – 2 000 000,00  
 • budowa ul. Krokusowej w Sędziszowie Małopolskim (Polski Ład) – 400 000,00 
 • budowa i rozbudowa drogi gminnej Zagorzyce – Ochałówka (Polski Ład) – 500 000,00  
 • przebudowa ulicy bocznej od ul. Działkowej w Sędziszowie Małopolskim – 600 000,00 
 • budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej – modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim” – przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF, projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -1 960 499,89 zł
 • wydatki na inwestycje i zakupy związane z oświetleniem ulicznym w całej gminie – 340 160,60 zł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x