Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Wizyta ministra w Ropczycach

W poniedziałek 5 września 2022 w Starostwie Powiatowym w Ropczycach Pan Starosta Witold Darłak poprowadził spotkanie z Wiceministrem Rozwoju i Technologii Panem Piotrem Uścińskim.
Kto spotkał się z Panem Ministrem?

W spotkaniu uczestniczyli ważni politycy, związani z naszym powiatem, a także inne osoby publiczne zainteresowane tematyką: Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Moskal, Senator RP Pan Zdzisław Pupa, Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Pani Bernadeta Frysztak, Radni Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, dyrektorzy wydziałów w starostwie oraz kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych poszczególnych Gmin w Powiecie.

O czym dyskutowano?

Wiodącym tematem była nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pan Wiceminister zaznaczył, że nowe przepisy wejdą w życie 30 dni od ich ogłoszenia, a uchwalenie ustawy zaplanowane jest na ten rok.

Wyjątkiem są przepisy, dotyczące Rejestru Urbanistycznego i dalszej cyfryzacji aktów planistycznych oraz przepisy o nowej formie opłaty planistycznej. Bedą one obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Nowelizacja wyżej wspomnianej ustawy, którą przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, obejmuje między innymi: uproszczenie procedur planistycznych, doprecyzowanie zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym gminy, wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego.

Jeden komentarz na temat “Wizyta ministra w Ropczycach

  • 12 września 2022 o 07:27
    Permalink

    To polski minister czy ukraiński ? a może to nie w Ropczycach ? Ta flaga na stole zastanawia.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *