Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Burzliwa dyskusja podczas sesji rady powiatu. Czy nagroda została przyznana zgodnie z prawem?

Na ostatniej sesji Rady Powiatu został poruszony temat nie wypłacenia nagrody dla pani Bernadety Frysztak. Wicestarosta zgłosiła, że nagroda został przyznana jej przez Ministra Edukacji i Nauki, a samorząd nie zrealizował tej decyzji. Jednak Starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego uważa, że są pewne wątpliwości, czy pieniądze, mogą zostać wypłacone, dlatego na czas weryfikacji środki zostały zatrzymane.
O jaką nagrodę chodzi?

Podczas sesji 15 maja, głos zabrała pani Bernadeta Frysztak. Przytoczyła ona radnym i zgromadzonym swoje osiągnięcia związane z edukacją w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Podkreśliła, że to tylko część z działań i osiągnięć zawartych we wniosku. Następnie przeszła do sprawy niewypłaconej nagrody –,,Te działania zaowocowały tym, że na specjalny wniosek Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka w styczniu 2023 roku otrzymałam nagrodę Ministra Edukacji i Nauki. Środki nie pochodzą z budżetu powiatu. Apeluję do Pana Przewodniczącego, ponieważ dziś nie ma tu obecnej pani dyrektor ani skarbnika, o wykonanie decyzji Rady Powiatu z dnia 30 marca, gdzie w dochodach i wydatkach znalazła się kwota tej nagrody. Natomiast nie wykonano jeszcze tej uchwały, ponieważ nie uległ zmianie plan finansowy mojej szkoły, z którą pozostaje w stosunku prawnym. Ponieważ była podejmowana kwestia wyborów do samorządu, a prawo oświatowe jest tak skonstruowane, że od tego roku jestem ujęta w arkuszu organizacyjnym, ponieważ wg karty nauczyciela muszę mieć zagwarantowany powrót do szkoły, a jestem nauczycielem ZST w Sędziszowie Młp. Nie będę prosić, bo to są środki o charakterze dotacyjnym. W decyzji jest moje imię i nazwisko. Zwracam się o to, aby ta uchwała została zrealizowana i aby uległ zmianie plan finansowy po stronie wydatków mojej szkoły.”

Pytanie w tej kwestii zadał Przewodniczący Rady Powiatu

Wicestarosta zwróciła się w swojej wypowiedzi do Przewodniczącego więc czuł się on w obowiązku zapytać : Kto wnioskował o przyznanie Pani tej nagrody? Jakie są dokumenty w tej sprawie?

Pani Bernadeta Frysztak odpowiedziała : To Pan Minister. Ja mam decyzję o przyznaniu nagrody, o której poinformował pan Minister Czarnek. Została szkoła poinformowana, że musi wystosować notę obciążeniową, co pani Dyrektor uczyniła. Środki zostały przekazane na rachunek szkoły. Odbyła się sesja, moje środki zostały zawarte w budżecie po stronie dochodów i wydatków. Zgłosiłam się dwukrotnie do pani dyrektor pisemnie – ,,kiedy otrzymam nagrodę?” Pani dyrektor stwierdziła, że musi uzyskać stanowisko starosty. A stanowisko jest Ministra Edukacji Narodowej, którego nie będę kwestionować. W ministerstwie osobiście otrzymałam dokumenty. Wiem też, już z księgowych kwestii, że będę żądać wypłaty nagrody od maja z odsetkami.

Jakie jest więc stanowisko Starosty?

Głos zabrał Starosta Witold Darłak: Ja tu czuję zażenowanie, bo taki temat nie powinien być poruszony na sesji, tylko można było w gabinecie porozmawiać. Rzeczywiście 30 marca rada podejmowała uchwałę, gdzie ta kwota – prawie 7,5 tys. – została wprowadzona. Już pomijam to, że pani Wicestarosta wstrzymała się od głosowania. Natomiast faktycznie jest taka decyzja Ministra. Dostała ją pani dyrektor dla Bernadety Frysztak nauczyciela ZST w Sędziszowie Młp. Stwierdzam, że pani Bernadeta Frysztak od 2014 roku nie jest nauczycielem. Pojawiły się wątpliwości, bo tam jest napisane – za szczególne osiągnięcia w pracy dydatktycznej. Nadmieniam, że taką nagrodę już pani otrzymała w 2019 roku. Więc gdzie dydaktyka i nauczanie od 2019 do 2023r. Dlatego, że są wątpliwości, to pismo zostało wysłane do pana Ministra Czarnka, do wiadomości pani Minister Finansów i odpowiedź pani dyrektor, że trwają konsultację i chce mieć pełną informację czy taka nagroda może być wypłacona. Proszę o cierpliwość. Wcale nie zamierzam tej nagrody przywłaszczyć, pomijając fakt, czy one się należą czy nie, nauczycielowi na urlopie bezpłatnym. Bo jeszcze pojawiła się wątpliwość czy na ulopie bezpłatnym można wypłacać nagrodę. Prawo pracy mówi wyraźnie, że do czasu powrotu z urlopu taka nagroda nie może być wypłacona.

Nikt mi nie zarzuci tego, że mam wątpliwości czy taka nagroda może być wypłacona. Bo prawo jest prawem i dyscyplina finansów publicznych obliguje do tego wszystkich. Ja mówie to oficjalnie, to ja to wstrzymałem do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli będę miał decyzję, że mogę wypłacić to to zrobię. Te środki mają charakter dotacyjny, więc mogą być wypłacone jedynie zainteresowanej albo zwrócone, więc nic nie przywłaszcze. – dodał Starosta Witold Darłak

W rozmowie z nami starosta dodaje, że ma wrażenie, że minister przyznając nagrodę nie wiedział, że za osiągnięcia do 2014 roku pani Bernadeta Frysztak otrzymała już nagrodę w 2019 roku. Natomiast od 2019 do 2023 nie mogła mieć osiągnięć jako nauczyciel, bo po prostu nie uczyła. Dodatkowo sytuację z brakiem osiągnięć potwierdza fakt, że w marcu ocenę nauczyciela Bernadety Frysztak prawdopodobnie unieważniło kuratorium w Rzeszowie. Ocenę pracy próbowała uzyskać w jednej z prywatnych szkół w województwie w czasie pandemii.

Będzięmy informować o dalszych losach tej sprawy.

zdjęcia Starostwo Powiatowe w Ropczycach

KOMENTARZE ZOSTAŁY USUNIĘTE NA ŻĄDANIE OSOBY ZAINTERESOWANEJ.