Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „SZANUJ PIENIĄDZE! 2”

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach od 4 września do 24 listopada 2023 r. realizować będzie projekt „Szanuj pieniądze!” 2. Do udziału w nim zaprasza uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Cele projektu to:

 • wzrost znajomości podstawowych pojęć związanych z pieniądzem,
 • wzrost wiedzy dzieci na temat, skąd się biorą pieniądze,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pieniądza jako wartości i jako produktu,
 • wyposażenie dzieci w umiejętność odróżnienia banknotów prawdziwych od fałszywych,
 • uświadomienie uczestników, że podrabianie pieniędzy jest przestępstwem,
 • wzrost wiedzy uczestników nt. zagrożeń związanych z możliwością utraty pieniędzy w świecie realnym i wirtualnym.
W ramach projektu „Szanuj pieniądze! 2” zostaną przeprowadzone następujące działania:

I ZAJĘCIA EDUKACYJNE. Będą to zajęcia dla ok. 20-osobowych grup uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Każdy uczestnik zajęć otrzyma Zestaw edukacyjny. Tematyka zajęć:

 • 1. Co to jest pieniądz?
 • 2. Skąd się biorą pieniądze?
 • 3. Co to znaczy „szanować pieniądze”?
 • 4. Zabezpieczenia na banknotach, czyli jak odróżnić banknoty prawdziwe od fałszywych.
 • 5. Prawo a fałszywe pieniądze, czyli uświadomienie, że produkcja i posługiwanie się fałszywymi pieniędzmi to przestępstwo.
 • 6. Jak można stracić pieniądze w świecie realnym i wirtualnym?

Będą to warsztaty prowadzone z zastosowaniem urozmaiconych metod uczenia się dopasowanych do różnych kanałów percepcji. Transport uczestników projektu i opiekunów oraz ubezpieczenie przejazdu zostaną zorganizowane przez PCEK w Ropczycach i sfinansowane z budżetu projektu.

II KONKURS PLASTYCZNY „Piękny pieniądz z moich stron”. Będzie to międzyszkolny konkurs dla uczestników projektu na pracę plastyczną przedstawiającą projekt przedniej i odwrotnej strony banknotu, którego elementy graficzne mają nawiązywać do lokalnej historii, kultury, tradycji, obrzędowości, architektury, krajobrazu itd. Powołana przez organizatora niezależna Komisja Konkursowa wyłoni laureatów, przyznając: pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz siedem wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy za udział. Podczas gali wręczenia nagród zostanie otwarta wystawa pokonkursowa „Piękny pieniądz z moich stron”, która dostępna będzie dla zwiedzających minimum 2 miesiące.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W piątek, 8 września 2023 r. do wszystkich szkół podstawowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim jednocześnie zostanie wysłany e-mail informujący o rozpoczęciu i warunkach rekrutacji. Zgłoszenia szkół dokonane przed tym terminem nie będą uwzględnione. Z każdej z 5 gmin zostanie zakwalifikowana jedna szkoła. Zdecyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła dokona zgłoszenia poprzez wysłanie e-maila zwrotnego z deklaracją udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej szkoły do udziału w projekcie zostanie zaproszona następna szkoła wg kolejności zgłoszeń. W przypadku braku zgłoszeń z którejś gminy, będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń bez względu na lokalizację.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Elżbieta Orzech – tel.  887 788 412; e-mail: elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Oprac. Elżbieta Orzech (PCEK)

Szczegóły na: www.pcek-ropczyce.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x