Orzech promocje

Kolejne domy w Gminie Wielopole Skrzyńskie będą podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacji

W Gminie Wielopole Skrzyńskie trwają prace związane z budową kolejnych odcinkow sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczysczalni ścieków. Poniżej więcej szczegółów oraz zdjęcia ze strony Gminy Wielopole Skrzyńskie.
Kanalizacja sanitarna w Wielopolu Skrz.

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie przysiółek Wytrząska – w ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Wielopole Skrzyńskie, Glinik, Nawsie i Broniszów. Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1314,4 m dla przysiółku Wytrząska. Sieć kanalizacji sanitarnej realizowana jest metodą przewiertu sterowanego oraz metodą wykopową. Powstała nowa sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie 12 gospodarstw domowych. 

.

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Broniszowie

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków w Broniszowie Qśrd = 15 m3/d (150 RLM) wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowa inwestycja będzie użytkowana w celu odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych oraz Szkoły Podstawowej. Planowane jest wykonanie ok. 15 przyłączy kanalizacyjnych. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosić będzie 1121,5 mb. Ścieki odpływać będą do Gminnej oczyszczalni ścieków w Broniszowie o przepustowości Qśrd = 15 m3/d (150 RLM). 

.

Sieć wodociągowa w Broniszowie

Trwa realizacja inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów w ramach zadania pod nazwą:  “Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: “Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”, dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonane ok 11 km sieci wodociągowej, co umożliwi podłączenie ok 72 gospodarstw domowych. Powstająca sieć wodociągowa zapewni zaopatrzenie w wodę pozostałej – tzw górnej części Broniszowa. W efekcie cała miejscowość Broniszów będzie zwodociągowana. Powstanie 1 pompownia hydroforowa podnosząca ciśnienie wody w sieci, zapewniając mieszkańcom stały przepływ i ciśnienie wody w górnej części Broniszowa, zlokalizowana w budynku wielofunkcyjnym w Broniszowie. Zastosowanych będzie 49 sztuk hydrantów pożarowych nadziemnych fi 80 mm, wykorzystywanych do płukania i odpowietrzania sieci. Sieć wodociągowa realizowana jest metodą przewiertu sterowanego oraz metodą wykopową. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na koniec bieżącego roku.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x