Orzech promocje

59 laptopów trafi do uczniów z gminy Ropczyce w ramach „Grantów PPGR”

31 marca bieżącego roku Gmina Ropczyce podpisała, wraz z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę w sprawie realizacji projektu grantowego dla uczniów z rodzin funkcjonujących w obrębie byłych PPGR.

Projekt ten jest częścią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina Ropczyce otrzymała wsparcie na zakup 59 laptopów wraz z oprogramowaniem, którego wysokość to ponad 206 tys. zł.

Z uczestnictwa w tym programie mogli skorzystać dziecko (lub pełnoletni uczeń szkoły średniej) :

  • zamieszkujące miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • które jest członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
  • które nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 oraz 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego, będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wstępnie wpłynęło 72 wnioski, jednak podczas weryfikacji okazało się, że część z nich nie została uzupełniona przez wnioskodawców o wymagane dokumenty. Te wnioski nie zostały więc zakwalifikowane. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem. Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu to koniec czerwca 2022

źródło zdjęcia: Gmina Ropczyce

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x