Orech promocje

Pieniądze na sprzęt dla powiatowych jednostek OSP

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o dofinansowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które przekazały sprzęt ratowniczy na Ukrainę. Jest on w tej chwili tam bardzo potrzebny do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Jednostki OSP z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, które dzięki przeprowadzonym zbiórkom przekazały sprzęt Ukrainie, także mogą z takiego wsparcia skorzystać. 2 czerwca 2022 w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach wręczono im decyzje o przyznaniu środków finansowych. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli politycy i samorządowcy oraz przedstawiciele istotnych instytucji lokalnych.

Te pieniądze jednostki OSP będą mogły wykorzystać na uzupełnienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego, koniecznego  do zapobiegania i przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, zagrażającym życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *